Απαιτούνται επείγουσες ενέργειες στο κλίμα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας στην Ευρώπη – έκθεση του EASAC
Άνιση έκθεση και άνισες επιπτώσεις: κοινωνική ευπάθεια στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορρύπανση και τις ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη
Τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή για να περιορίσουμε τη σπατάλη των τροφίμων;
9 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως αναπνέουν μολυσμένο αέρα σύμφωνα με νέα δεδομένα του ΠΟΥ
22 Μαρτίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
Τα παιδιά που μένουν κοντά σε χώρους πρασίνου έχουν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη στο θέμα της προσοχής
Η ‘ανισότητα στη φυσική δραστηριότητα’ μας παρέχει ενδείξεις σχετικά τις τάσεις της παχυσαρκίας
Οι πιο φιλικές ευρωπαϊκές πόλεις προς τα άτομα με αναπηρία για το 2017
Η νέα Διακήρυξη για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη
Η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται ολοένα και πιο σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη

Η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται ολοένα και πιο σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται σήμερα, περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με την άνοδο της στάθμης […]