Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας | Δραστηριότητες

Συνέδρια

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής & Αγωγής Υγείας με θέμα Ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών – ο ρόλος της Προαγωγής Υγείας. Ιατρική Σχολή Αθηνών 25 & 26 Νοεμβρίου 2017.

Για το πρόγραμμα & Βιβλίο Περιλήψεων του συνεδρίου, δείτε εδώ


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
με θέμα Προαγωγή της Υγείας: Επιλογή Υγείας στην Οικονομική Κρίση, Αθήνα, 14 – 15 Νοεμβρίου 2011.

Για το πρόγραμμα του συνεδρίου, δείτε εδώ
Για το βιβλίο περιλήψεων, δείτε εδώ


5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα
, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008.
Για το πρόγραμμα του συνεδρίου, δείτε εδώ
Για το βιβλίο περιλήψεων, δείτε εδώ


4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
με θέμα Προαγωγή και Αγωγή Υγείας-Από τη Θεωρία στην Πράξη: Περιβάλλον, Σχολείο, Εργασία, Υπηρεσίες Υγείας, Αθήνα, 8-10 Δεκεμβρίου 2005.
Δελτίο Τύπου του συνεδρίου


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας με θέμα «Η Αγωγή και Προαγωγή Υγείας στον 21ο αιώνα»
, Αθήνα, 5-6 Δεκεμβρίου 2002.
Δελτίο Τύπου του συνεδρίου


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
με θέμα “Περιβάλλον, Συμπεριφορά, Υγεία”, 11-13 Δεκεμβρίου 1998.

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας με θέμα “Περιβάλλον και Υγεία”, 19-20 Ιανουαρίου 1995.

 

Ημερίδες

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα Προαγωγή Ψυχικής Υγείας, Σεξουαλικής Υγείας & Πρόληψη Εξαρτήσεων στο Σχολείο – Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες; Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Σάββατο 2 Απριλίου 2016. Συνδιοργάνωση ΕΕΠΑΥ,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής & Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής & Νευροψυχιατρικής του Παιδιού.

Επιστημονική ημερίδα με θέμα Προαγωγή Υγείας στο Σχολείο – Ευαίσθητα θέματα: Ψυχική υγεία, Σεξουαλική υγεία, Εξαρτήσεις. Χωρέμειο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014. Συνδιοργάνωση ΕΕΠΑΥ,  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής & Εταιρεία Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ).

Επιστημονική ημερίδα με θέμα Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.  Αμφιθέταρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», 3 Μαρτίου 2012.  Συνδιοργάνωση ΕΕΠΑΥ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων & Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΥΠΥ) & Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Επιστημονική ημερίδα με θέμα Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών/ Εφήβων και των Οικογενειών τους. “Χωρέμειο” αμφιθέταρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», 3 Δεκεμβρίου 2011. Συνδιοργάνωση ΕΕΠΑΥ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων & Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΥΠΥ)  & Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».