Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής | Ποιοί είμαστε

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ έχει εκτελέσει άνω των 100 μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, μελέτες πληθυσμού, μελέτες σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες ασφαλισμένων.  Διευθυντής του ΙΚΠΙ  είναι ο κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής. Ενδεικτικά αναφέρονται ως δραστηριότητες: η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων,  η διεξαγωγή εφαρμοσμένων προγραμμάτων, οι εκδοτικές δραστηριότητες (περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.λ.π.), η ανάληψη και διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις κ.λ.π.).

The Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM) is a scientific, non-profit organization founded in 1989 in Athens, Greece. Yannis Tountas, Professor of Social and Preventive Medicine, is the  Director of ISPM. Aims of the ISPM are the research, development and .promotion of social and preventive medicine on national and European-international level. The activities of the ISPM include planning, implementation and evaluation of research projects, implementation of educational and training programs for various target groups (employees, vulnerable social groups, health professionals, etc), production of informational documents and material (articles, books, guidance materials, newsletter, leaflets) and organization of scientific events (national and international conferences, meetings, etc). Since its foundation, the ISPM has been involved in numerous national and international projects, mainly in the area of public health, health promotion and education and health services research and is also member of several international networks.

Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 72 22 723
email: info@ispm.gr