Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων & Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας | Ποιοί είμαστε

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιούργησε το 1992 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας με τη συμμετοχή 21 νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και το Αρεταίειο νοσοκομείο.

Στόχος ενός Νοσοκομείου Προαγωγής Υγείας (ΝΠΥ) είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αναβαθμίζουν το νοσοκομειακό περιβάλλον και προάγουν την υγεία των εργαζομένων, των ασθενών και των κατοίκων της περιοχής στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ήδη από τα πέντε πρώτα χρόνια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου υλοποιήθηκαν με επιτυχία προγράμματα για τη μείωση των εργασιακών κινδύνων, τη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου, την κατάρτιση των εργαζομένων, την αγωγή υγείας των ασθενών την προληπτική ιατρική εντός και εκτός του νοσοκομείου, τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων και για πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου νοσοκομείου.

Η ανάγκη συνέχισης και επέκτασης αυτής της προσπάθειας οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη δημιουργία Εθνικών Δικτύων ΝΠΥ στις χώρες της Ευρώπης. Στο Ελληνικό Δίκτυο ΝΠΥ που δημιουργήθηκε το 1998, συμμετείχαν αρχικά τα νοσοκομεία «Αρεταίειο», «Κωνσταντοπούλειο», «1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ», «Ιασώ», «Ευαγγελισμός», «Σισμανόγλειο» και «Ωνάσειο», ενώ στη συνέχεια εντάχθηκαν και τα άλλα νοσοκομεία που αναφέρονται παραπλεύρως.

Με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής του Δικτύου, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των νοσοκομείων και των επιστημονικών φορέων, οργανώθηκαν δραστηριότητες του Εθνικού Δικτύου ΝΠΥ που περιλαμβάνουν προγράμματα για την αναβάθμιση του νοσοκομειακού χώρου, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικό και την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ασθενών.

Το γεγονός της ένταξης νοσοκομείων και από άλλες χώρες του κόσμου, οδήγησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΝΠΥ στη θεσμοθέτηση του σε Παγκόσμια Ένωση, όπου σύμφωνα με το νέο καταστατικό που ψηφίστηκε το 2008, η Ένωση θα περιλαμβάνει πλέον και πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Σήμερα, η Παγκόσμια Ένωση Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας αποτελείται από περισσότερα από 900 νοσοκομεία και εκατοντάδες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες.

Τον Ιανουάριο 2009, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες εξελίξεις της Παγκόσμιας Ένωσης Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (HPH) αποφασίστηκε η επέκταση του ΕΔΝΠΥ στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίας υγείας. Βάσει αυτής της απόφασης ακολούθησε μετονομασία του ΕΔΝΠΥ σε Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΥΠΥ).

Το 2017 έγινε προσωρινή αναστολή των εργασιών του ΕΔΝΥΠΥ, καθότι η οικονομική κρίση, οι αλλαγές των διοικήσεων των νοσοκομείων, αλλά και η μεταρρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας για την ΠΦΥ μέσα από τη δημιουργία των ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας), δημιούργησε την ανάγκη επανασχεδιασμού της λειτουργίας του.

Τον Ιούνιο του 2018 το ΕΔΝΥΠΥ επαναλειτούργησε με την αρχική συμμετοχή 13 νοσοκομείων-μελών. Κάθε νοσοκομείο μέλος, έχει τρεις εκπροσώπους. Το σύνολο των εκπρόσωπων όλων των νοσοκομείων μελών απαρτίζουν την Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου, η οποία συνεδριάζει δύο φορές ετησίως, προκειμένου να αποφασιστούν οι δράσεις Προαγωγής Υγείας που θα υλοποιηθούν στα νοσοκομεία –μέλη εντός του έτους. Τον σχεδιασμό των δράσεων και την οργάνωση αυτών επιμελείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου, η οποία αποτελείται από τον συντονιστή-εκπρόσωπο κάθε νοσοκομείου μέλους. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικτύου υλοποιούνται έρευνες, επιστημονικές ημερίδες, προγράμματα κατάρτισης, διανέμεται ενημερωτικό υλικό, καθώς και πραγματοποιούνται προγράμματα δράσεων Προαγωγής Υγείας.

Σήμερα το ΕΔΝΥΠΥ απαριθμεί συνολικά 14 νοσοκομεία-μέλη.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 

 1. «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
 2. «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
 3. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
 4. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
 5. «ΕΛΠΙΣ»
 6. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
 7. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
 8. «ΛΑΪΚΟ»
 9. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ»
 10. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
 11. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
 12. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
 13. «ΤΖΑΝΕΙΟ»
 14. «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
 15. «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

 

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΝΥΠΥ

Αντωνόπουλος Σταύρος, Διευθυντής Παθολογίας-Β’ Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν Πειραιά “Τζάνειο”
Εγγλεζοπούλου Αδαμαντία, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α “Σισμανόγλειο”
Ζούγκου Θεώνη, Προϊσταμένη 3ου Νοσηλευτικού Τομέα Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”
Θανασά Γεωργία, Υπεύθυνη Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”
Κυριαζής Σταύρος, Εκπρόσωπος Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”
Κωσταρίδου Σταυρούλα, Συντονίστρια Διευθύντρια Παιδιατρικής Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
Μαγγίτα Ανδριάννα, Υποδιευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΤΥΠΕΤ “Υγείας Μέλαθρον”
Μανιοπούλου Διονυσία, RN, PgDip (Ed), MSc, MHSc, Επιτροπή Ποιότητας Διαθλαστικής Χειρουργικής Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Μπότσα Ευανθία, Επιμελήτρια Β’-Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών- Νοσοκομείο Παίδων “Αγ. Σοφία”
Πετρόγλου Νίκη, Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κωνσταντοπούλειο “Η Αγία Όλγα”
Φράγκου Αρχοντούλα, Συντονίστρια-Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. “Η Ελπίς”

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ:
Υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) και είναι υπεύθυνη για:
• την οργάνωση και την τήρηση πρακτικών όλων των συνεδριάσεων της Επιστημονικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου.
• τις επικοινωνίες τόσο μεταξύ των μελών του Δικτύου όσο και με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• την τήρηση αρχείου του Δικτύου.
• τη λογιστική διεκπεραίωση των οικονομικών του Δικτύου.
• την καταβολή της ετήσιας συνδρομής κάθε νοσοκομείου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με τις Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου, μέλος του ΕΔΝΥΠΥ μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ελληνικό νοσοκομείο (δημόσιο ή/ και ιδιωτικό) και κέντρο υγείας του οποίου η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποδεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, και πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Νοσοκομεία
Προσυπογραφή των Αρχών Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου.
Ορισμός τριών μελών που θα εκπροσωπούν το Νοσοκομείο στην Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου.
Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγραφής (1000€+Φ.Π.Α.) και της ετήσιας συνδρομής (1000€+Φ.Π.Α., βάσει απόφασης Ε.Ε. 10/2013).
Οργάνωση δραστηριοτήτων Προαγωγής-Αγωγής Υγείας.

Κέντρα Υγείας
Προσυπογραφή των Αρχών Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου.
Ορισμός ενός εκπροσώπου και ενός αναπληρωτή εκπροσώπου
Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγραφής (200€+Φ.Π.Α.) και της ετήσιας συνδρομής (300€+Φ.Π.Α.). Τα Κ.Υ. που υπάγονται σε νοσοκομεία-μέλη του ΕΔΝΥΠΥ δεν έχουν καμία περαιτέρω οικονομική υποχρέωση, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Φεβρουάριος 2013).
Δυνατότητα συμμετοχής σε μία τουλάχιστον δραστηριότητα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, εντός ή εκτός του Δικτύου.

Επικοινωνία
Συντονισμός: Ιωάννα Πετρούλια
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
Αλεξανδρουπόλεως 25, 155 27, Αθήνα
τηλ.: 210 7462092
e-mail: ipetroul@med.uoa.gr 

Αίτηση Συμμετοχής

Για να συμμετέχετε στο ΕΔΝΥΠΥ, συμπληρώστε και στείλτε μας την αίτηση που θα βρείτε εδώ:

Αίτηση Συμμετοχής Νοσοκομείων στο ΕΔΝΥΠΥ

Έγγραφο Ορισμού Εκπροσώπων Νοσοκομείων

Αίτηση Συμμετοχής ΠΦΥ στο ΕΔΝΥΠΥ(1)

Έγγραφο Ορισμού Εκπροσώπων ΠΦΥ