Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας | Ποιοί είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (ΕΕΠΑΥ) έχει ως στόχο την ενίσχυση και διάχυση της γνώσης στο αντικείμενο της προαγωγής υγείας, στη χώρα μας. Επιπλέον, αποσκοπεί στην προαγωγή και διατήρηση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού μέσω της εφαρμογής παρεμβάσεων τόσο στο γενικό, όσο και σε ευάλωτους πληθυσμούς. Η ΕΕΠΑΥ λειτουργεί από το 1987 υπό τη μορφή επιστημονικού σωματείου και αριθμεί 350 μέλη, τα οποία είναι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε όλη τη χώρα.

Η ΕΕΠΑΥ διοργανώνει τακτικά το  Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Μέσω των συνεδρίων της, η ΕΕΠΑΥ επιδιώκει να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας και στο κοινό, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, για τα θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, αλλά και να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο (επαγγελματίες υγείας, ανθρώπους που χαράσσουν πολιτικές υγείας, ερευνητές, κ.α.) για τις τρέχουσες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής υγείας  σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Κύρια όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9μελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας. Tο Δ.Σ. της εταιρίας από τη συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου 2017:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τούντας
Α΄ Αντιπρόεδρος:  Χριστίνα Δημητρακάκη
Β΄ Αντιπρόεδρος:  Νατάσα Παπαδοπούλου
Γενική Γραμματέας:  Ελίζα Φερεκύδου
Ειδικός Γραμματέας:  Στάθης Παπαχρήστου
Ταμίας:  Κατερίνα Γιαννοπούλου
Μέλος: Σωτηρία Σχορετσανίτη
Μέλος: Ιωάννα Πετρούλια
Μέλος: Δέσποινα Οικονομίδου
Αναπλ. Μέλη: Ιωάννα Νικολούτσου

Θέλετε να γίνεται μέλος της ΕΕΠΑΥ;
Για να γίνεται να τακτικό μέλος της ΕΕΠΑΥ συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛ. ΕΤ. ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
και μας την στέλνετε στο eepaygeias@gmail.com. Οι αιτήσεις εξετάσονται σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΠΑΥ και ο/η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνεται άμεσα για την αποδοχή του/της στην ΕΕΠΑΥ. Η ετήσια συνδρομή της ΕΕΠΑΥ είναι 15€ κατόπιν αποδοχής του νέου μέλους.

Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας (ΕΕΠΑΥ)
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7222723
Fax: 210 7487564
email: eepaygeias@gmail.com