Περισσότεροι από 800 θάνατοι μπορεί να έχουν αποφευχθεί λόγω βελτιώσεων στην ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown στην Ευρώπη

Περισσότεροι από 800 θάνατοι μπορεί να έχουν αποφευχθεί λόγω βελτιώσεων στην ποιότητα του αέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown στην Ευρώπη

Οι αυστηρές πολιτικές του περιορισμού κινήσεων λόγω της πανδημίας, όπως το κλείσιμο των χώρων εργασίας στις ευρωπαϊκές πόλεις, μείωσαν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τον αριθμό των σχετικών θανάτων, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στο Nature’s Scientific Reports.

Η έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) για λογαριασμό της υπηρεσίας Copernicus για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας (CAMS), ηγήθηκε μιας ομάδας με έδρα το London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) με συναδέλφους από την CAMS.

Η μελέτη συνέκρινε τις κυβερνητικές πολιτικές από 47 ευρωπαϊκές πόλεις από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2020 και υπολόγισε τις αλλαγές στα επίπεδα ρύπανσης και τον σχετικό αριθμό θανάτων που αποφεύχθηκαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19.

Τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολείων και εργασιακών χώρων, η ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων και η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι είχαν την ισχυρότερη επίδραση στη μείωση των επιπέδων διοξείδιου του αζώτου (NO2). Αυτό συνδέεται με τη μείωση των οδικών μεταφορών και της τοπικής κινητικότητας που είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση με NO2. Οι πόλεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας είχαν τη μεγαλύτερη μείωση σε NO2 μεταξύ 50% και 60% κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Αν και παρατηρήθηκαν ισχυρές μειώσεις στο NO2, τα επίπεδα των λεπτών σωματιδίων PM2,5 και PM10 μειώθηκαν πιο μέτρια, καθώς παράγονται επίσης από φυσικές πηγές (πυρκαγιές και σκόνη) και άλλες πηγές εκπομπών όπως οικιακές δραστηριότητες, που αυξήθηκαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ο Antonio Gasparrini, Καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο LSHTM δήλωσε: «Το lockdown κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19 δημιούργησε τεράστιο κόστος για την υγεία και την κοινωνία, ωστόσο, έχει προσφέρει μοναδικές συνθήκες για τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων των αυστηρών πολιτικών για τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης σε αστικές περιοχές. Αυτό το «φυσικό πείραμα» μας έδωσε μια γεύση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα με δραστικά μέτρα δημόσιας υγείας που θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν σε κανονικούς καιρούς. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι σημαντικές για το σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρύπανση στις πόλεις μας.

Με βάση όλους τους ρύπους, συνολικά περισσότεροι από 800 θάνατοι αποφεύχθηκαν με τη βελτιωμένη ποιότητα του αέρα ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-Cov-2. Το Παρίσι, το Λονδίνο, η Βαρκελώνη και το Μιλάνο συγκαταλέγονται στις έξι κορυφαίες πόλεις με τον μεγαλύτερο αριθμό αποφευγμένων θανάτων.

Αν και όλες οι πόλεις παρουσίασαν ελαφρά αύξηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης μετά την ισχυρή μείωση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, τα επίπεδα παρέμειναν κάτω από τις εκτιμήσεις του σεναρίου «business as-usual» καθ’ όλη την περίοδο που μελετήθηκε. Οι περιορισμοί στα εσωτερικά και διεθνή ταξίδια έδειξαν μικρό αντίκτυπο στα τοπικά επίπεδα ρύπανσης.

Vincent-Henri Peuch added: “The findings are extremely significant as they consolidate the quantitative evidence that the COVID-related government measures had a direct effect on air pollution levels areas across Europe, particularly for NO2. Beyond the analysis of the mortality during the first months of the pandemic, this study could help shape future policy as the public health benefits of reducing pollution in our cities and the effectiveness of certain measures are clear to see.”

Ο Vincent-Henri Peuch πρόσθεσε: «Τα ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όλα τα ποσοτικά δεδομένα δείχνουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα που σχετίζονται με την COVID19 είχαν άμεση επίδραση στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα για το NO2. Πέρα από την ανάλυση της θνησιμότητας κατά τους πρώτους μήνες μετά την πανδημία, αυτή η μελέτη θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής, καθώς τα οφέλη για τη δημόσια υγεία από τη μείωση της ρύπανσης στις πόλεις μας και την αποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων είναι ξεκάθαρα.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της συνολικής ανταπόκρισης της χώρας και όχι των παρεμβάσεων COVID-19 για συγκεκριμένες πόλεις.

Σημειώσεις:

  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις αποτελείται από ένα μείγμα αερίων (διοξείδιο του αζώτου [NO2], όζον [O3]) και σωματίδια [PM 2,5 και PM10].
  • Το περιφερειακό σύστημα πρόβλεψης ποιότητας αέρα CAMS προσομοιώνει τη συγκέντρωση τεσσάρων ρύπων και στα δύο σενάρια κατά την ίδια περίοδο και σε πανομοιότυπες καιρικές συνθήκες. Τα μοντέλα όχι μόνο εξηγούν την επίδραση της μεταβλητότητας του καιρού, αλλά και περίπλοκων ατμοσφαιρικών διεργασιών και χημικών αλληλεπιδράσεων πολλαπλών ρύπων. Το CAMS παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας δορυφορικές και επίγειες παρατηρήσεις με προηγμένα αριθμητικά μοντέλα υπολογιστών και παρέχει πληροφορίες στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 μέσω ενός αποκλειστικού microsite.

Πηγή: https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2022/more-800-deaths-may-have-been-avoided-due-air-quality-improvements-during

Journal Reference: Rochelle Schneider, Pierre Masselot, Ana M. Vicedo-Cabrera, Francesco Sera, Marta Blangiardo, Chiara Forlani, John Douros, Oriol Jorba, Mario Adani, Rostislav Kouznetsov, Florian Couvidat, Joaquim Arteta, Blandine Raux, Marc Guevara, Augustin Colette, Jérôme Barré, Vincent-Henri Peuch, Antonio Gasparrini. Differential impact of government lockdown policies on reducing air pollution levels and related mortality in EuropeScientific Reports, 2022; 12 (1) DOI: 10.1038/s41598-021-04277-6