Επικοινωνία

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας (ΚΜΥΥ), Ιατρική Σχολή Αθηνών
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Μ. Ασίας 75, 1152, Γουδή
Τηλ: 210 7462214, 210 7462069
email: chsr@med.uoa.gr

Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)

Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 72 22 723
email: info@ispm.gr

Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας (ΕΕΠΑΥ)
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7222723, Fax: 210 7487564
email: eepaygeias@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας