Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας | Ποιοί είμαστε

Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας  (ΚΜΥΥ)  δημιουργήθηκε το 1998 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο καθηγητής Προληπτικής & Κοινωνικής Γιάννης Τούντας. Οι δραστηριότητες του ΚΜΥΥ επικεντρώνονται στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων προαγωγής υγείας στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινότητες που εξυπηρετούν. Το ΚΜΥΥ αποτελεί φορέα συντονισμού του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων & Υπηρεσιών Υγείας  Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου υποστηρίζονται από μόνιμο προσωπικό αλλά και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες όπως γιατροί και οδοντίατροι εξειδικευμένοι στη δημόσια υγεία και κοινωνική ιατρική, επιδημιολόγοι, οικονομολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονες. Στη βιβλιοθήκη του ΚΜΥΥ υπάρχουν διεθνής και ελληνικές εκδόσεις και επιστημονικά περιοδικά με θεματολογία από τους χώρους της αγωγής και προαγωγής υγείας, ιστορίας της ιατρικής, επιδημιολογίας, υπηρεσίες και συστήματα υγείας κ.α., καθώς και εξειδικευμένα θέματα όπως διατροφή, κάπνισμα, καρκίνος, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.α.

Το ΚΜΥΥ ανακηρύχτηκε, το 2010, «Συνεργαζόμενο Κέντρο» (Collaborating Centre) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), για την ανάπτυξη στρατηγικών και υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας και Πρόληψης Μη-Μεταδιδόμενων Νοσημάτων στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια. Μεταξύ των αρμοδιότητων, περιλαμβάνονται οι πληθυσμιακές έρευνες υγείας, οι έρευνες Υπηρεσιών Υγείας, η αξιολόγηση προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, η κατάρτιση στους τομείς αυτούς, η δημιουργία βάσεων δεδομένων, η διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών, η συμμετοχή στις αντίστοιχες επιτροπές του ΠΟΥ, η υποστήριξη δράσεων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία, στους δήμους και στους χώρους εργασίας και η εκπροσώπηση του ΠΟΥ σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους τομείς αυτούς.

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας (ΚΜΥΥ), Ιατρική Σχολή Αθηνών
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Μ. Ασίας 75, 1152, Γουδή
Τηλ: 210 7462214, 210 7462069
email: chsr@med.uoa.gr