ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό neaygeia.gr, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Αποποίηση ευθυνών
Ο ιστότοπος μας περιέχει περιεχόμενο που αναπτύσσεται από εμάς (ή για λογαριασμό μας από ερευνητές με μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στο χώρο της υγείας). Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Δεν δίνει συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε για τη φροντίδα της υγεία σας. Ειδικότερα, ο ιστότοπος (και οι πληροφορίες που μπορούν να προσεγγιστούν μέσω αυτού) δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική περίθαλψη από ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας. Πρέπει να συμβουλεύεστε πάντα τον θεράποντα γιατρό σας εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την πρόληψη ασθενειών, την πάθηση ή τη θεραπεία σας. Εάν είστε επαγγελματίας υγείας, τότε αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου κάθε επιστημονικού υλικού αναφοράς) αποσκοπούν στην υποστήριξη, όχι στην αντικατάσταση, των δικών σας γνώσεων, εμπειριών και κρίσης.

Στον ιστότοπό μας αναφερόμαστε επίσης σε ενημέρωση από αξιόπιστα επιστημονικά ιδρύματα και φορείς διεθνούς επιπέδου που το περιεχόμενό τους μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι ιστότοποι στο διαδίκτυο στον ίδιο βαθμό έγκυροι ή ανανεωμένοι σε όλα με την τελευταία επιστημονική γνώση. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την υγεία σας ή την ιατρική σας περίθαλψη που βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που λαμβάνονται από το διαδίκτυο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρόλο που ελπίζουμε ότι θα βρείτε τους ιστότοπους αυτούς ενδιαφέροντες, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Αν και καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες μέσω των καταρτισμένων συντακτών μας για την ενημέρωση των πληροφοριών, δεν προβάλλουμε εγγυήσεις ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Πολιτική διαφήμισης
Ο ισότοπός μας υποστηρίζεται μερικώς από τη διαφήμιση. Τα έσοδα από τη διαφήμιση μας επιτρέπουν να καλύπτουμε το τεχνικό του κόστος ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημέρωση στους χρήστες μας. Υπάρχει σαφής και πλήρης διαχωρισμός της συντακτικής πολιτικής και της διαφήμισης – η διαφήμιση δεν επηρεάζει τη συντακτική μας πολιτική, τις διαδικασίες ή το περιεχόμενό της. Ο πλήρης έλεγχος της συντακτικής πολιτικής, των διαδικασιών και του περιεχομένου ανήκει στην συντακτική ομάδα.
Δημιουργήσαμε αυτήν την πολιτική διαφήμισης έτσι ώστε να είναι σαφές στους χρήστες μας τι διαφημίσεις δεχόμαστε, τι είναι η διαφήμιση και τι όχι. Η διαφήμιση στον ιστοτόπο μας περιορίζεται αποκλειστικά σε πανό με συνδέσμους. Έτσι σημειώνεται με σαφήνεια ότι αποτελεί διαφημιστικό περιεχόμενο.
Η αποδοχή της διαφήμισης δεν αποτελεί έγκριση προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Είναι ευθύνη του διαφημιζόμενου να διασφαλίσει ότι η διαφήμιση συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες εσωτερικούς και εξωτερικούς νόμους και τους κανόνες και κανονισμούς των υπεύθυνων φορέων.

Για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής
Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527
Τηλ: 210 72 22 723
email: info@ispm.gr