Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας | Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Εκστρατεία για τα Διατροφικά Προγράμματα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους

Εκστρατεία για την Πρόληψη των Οδικών Ατυχημάτων

Ο Καρκίνος Νικιέται. Πανελλαδική Εκστρατεία Πρόληψης

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος

Διανομή Εντύπων

‘Αλλες Δραστηριότητες