Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας | Δραστηριότητες

Εργασία κατάλληλη για όλους. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (European Network for Workplace Health Promotion-ENWHP) ξεκίνησε το 2011 μία νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με τίτλο “Προαγωγή της υγιούς εργασίας για ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες – Δημόσια Υγεία και Εργασία”. Φορέας υλοποίησης της εκστρατείας στην Ελλάδα είναι το ΕΔΠΥΧΕ.
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις σε επίπεδο πολιτικής, με εφαρμογή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Συστάσεων με τίτλο “Recommendations from ENWHP’S ninth initiative”, η οποία εκδόθηκε από το ENWHP τον Μάρτιο 2013.  Περιγραφή των Μοντέλων Καλής Πρακτικής περιλαμβάνεται στο έγγραφο “Models of Good Practice” http://www.enwhp.org/enwhp-initiatives/9th-initiative-ph-work/sustainable-employability-of-workers-with-chronic-illness.html.  Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Καλές Πρακτικές που συγκεντρώθηκαν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος PHWork από τις 17 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν καθώς και να δείτε την περιγραφή των δράσεων 2 Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής που αναδείχθηκαν από την Ελλάδα, της Cosmote και της Hellas EAP http://www.enwhp.org/enwhp-initiatives/9th-initiative-ph-work/models-of-good-practice.html

 

 

Εργασία σε Αρμονία με τη Ζωή: Στο πλαίσιο της ευρύτερης επικέντρωσης της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία στην Ψυχική Υγεία και Ευεξία εντάσσεται η 8η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP) με κεντρικό άξονα την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας μέσα στον Εργασιακό χώρο και φέρει τον τίτλο: Εργασία. Σε Αρμονία με τη Ζωή (Work. In tune with Life). Πρόκειται για μία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων στα ζητήματα της Ψυχικής Υγείας.
Διαβάστε:
Εργασία. Σε Αρμονία με τη Ζωή
Η Ψυχική Υγεία στο Χώρο των Επιχειρήσεων
Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον – Οδηγός Εργοδοτών
Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον – Οδηγός Εργαζομένων
Ανάδειξη Μοντέλων Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των Εργαζομένων. Στις 27 Ιανουαρίου 2011 το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ) πραγματοποίησε τελετή βράβευσης των οργανισμών ΑΝΙΜΑ ΑΜΚΕ-ΜΚΟ και ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS ως Μοντέλα Καλής Πρακτικής της χώρας μας στον τομέα της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων. Διαβάστε περισσότερα εδώ


Αντικαπνιστική Πολιτική ΕΔΠΥΧΕ
 (Πρακτικός Οδηγός ΕΔΠΥΧΕ: “Η Αντικαπνιστική Πολιτική στους Χώρους Εργασίας”)