Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας | Ποιοί είμαστε

Για την ανάπτυξη της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας σε επίπεδο δήμων, ιδρύθηκε το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ.). Βασικός σκοπός του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και βελτίωση της υγείας των κατοίκων των δήμων της χώρας με την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Το Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ. σκοπεύει επίσης να βοηθήσει τους δήμους – μέλη του Δικτύου και τα στελέχη τους να αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές και πρακτικές, καθώς και μορφές συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα καθιστούν δυνατή και αποτελεσματική την κοινοτική δράση για την υγεία.