Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση
Πολλοί Ρομά στην ΕΕ ζουν όπως οι πληθυσμοί στις φτωχότερες χώρες του κόσμου
UNICEF: ο κόσμος αποτυγχάνει να προστατεύσει τα νεογέννητα μωρά
UNICEF: τα παιδιά σε έναν ψηφιακό κόσμο
Η τέταρτη έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη
Πώς ήταν η ζωή το 2017; Μελέτη του ΟΟΣΑ
Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο: τι συμβαίνει στις χώρες της ΕΕ
Ποιος πίνει περισσότερο στην Ευρώπη;
Τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής για την υγεία επιβεβαιώνονται, αλλά μόνο για την ανώτερη τάξη
Οι χώρες σώζουν περισσότερες ζωές σήμερα, παρά το τρίπτυχο των προβλημάτων – παχυσαρκία, βία και ψυχική ασθένεια