Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον αθλητισμό και τη φυσική άσκηση

Η έρευνα διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Περίπου 28.031 πολίτες της ΕΕ από διάφορες κοινωνικές και δημογραφικές κατηγορίες πήραν μέρος στις συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο, στο σπίτι και στη μητρική τους γλώσσα.

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι δεν ασκούνται ποτέ ή δεν κάνουν κάποιο άθλημα και το ποσοστό έχει αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια

Δύο στους πέντε Ευρωπαίους (40%) ασκούνται ή κάνουν κάποιο άθλημα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του 7% που το κάνουν τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (46%) δεν ασκούνται ποτέ και δεν κάνουν κάποιο άθλημα.

Τα επίπεδα αυτά δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από το 2013. Ωστόσο, το ποσοστό αυτών που δεν ασκούνται ποτέ και δεν παίζουν κάποιο άθλημα αυξήθηκε από 42% σε 46%, και αυτό είναι συνέχεια μιας σταδιακή τάσης από το 2009.

Λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (44%) κάνουν κάποια μορφή άλλων σωματικών δραστηριοτήτων (όπως ποδηλασία, χορός ή κηπουρική) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ το 35% δεν κάνουν ποτέ τέτοιες σωματικές δραστηριότητες (αύξηση από 30% το 2013).

Συνολικά, στην ΕΕ, οι άνδρες ασκούνται, κάνουν αθλητισμό ή κάποια άλλη σωματική δραστηριότητα περισσότερο από τις γυναίκες. Αυτή η διαφορά είναι ιδιαίτερα έντονη στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, ενώ οι νέοι άνδρες τείνουν να ασκούνται ή να κάνουν αθλητισμό σε τακτική βάση πολύ περισσότερο από τις νέες γυναίκες. Το ποσοστό της τακτικής δραστηριότητας τείνει να μειώνεται με την ηλικία.

Η συμμετοχή στον αθλητισμό και στη σωματική άσκηση είναι λιγότερο διαδεδομένη στους ανθρώπους με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και μεταξύ των ατόμων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το ποσοστό των ανθρώπων που ασκούνται ή κάνουν αθλητισμό τακτικά είναι υψηλότερο στη Φινλανδία (69%), στη Σουηδία (67%) και στη Δανία (63%).

Το ποσοστό των ανθρώπων που δεν ασκούνται ή δεν κάνουν αθλητισμό είναι υψηλότερο στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία (σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, το 68% δεν ασκείται ποτέ ή δεν κάνει αθλητισμό).

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en?ct=t%28%23172%29

Eurobarometer on sport and physical activity
Special Eurobarometer 472
Publication March 2018