Η νέα έκθεση της UNESCO για τη βία και τον εκφοβισμό στο σχολείο

Η νέα έκθεση της UNESCO για τη βία και τον εκφοβισμό στο σχολείο

Η νέα δημοσίευση της UNESCO παρέχει μια επισκόπηση των σημερινών δεδομένων σχετικά με τη βία στο σχολείο και τον εκφοβισμό, καθώς και στοιχεία από επιτυχημένες εθνικές προσεγγίσεις στη σχολική βία και τον εκφοβισμό. Είναι σημαντική και καινοτόμος γιατί συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε μια έκθεση πληθώρα ποσοτικών δεδομένων η οποία καλύπτει 144 χώρες σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Τι μας λένε τα δεδομένα για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό; Η κλίμακα του προβλήματος
Σχεδόν ένας στους τρεις μαθητές (32%) έχει εκφοβιστεί από τους συμμαθητές τους στο σχολείο τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα. Σε όλες τις περιοχές, εκτός της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ο σωματικός εκφοβισμός είναι ο συνηθέστερος και ο σεξουαλικός εκφοβισμός είναι ο δεύτερος συνηθέστερος τύπος εκφοβισμού.
Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ο ψυχολογικός εκφοβισμός είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος εκφοβισμού. Η διαδικτυακή παρενόχληση πλήττει τουλάχιστον ένα στα δέκα παιδιά.

Τα παιδιά που θεωρούνται ότι είναι «διαφορετικά» με οποιονδήποτε τρόπο είναι πιθανότερο να εκφοβίζονται. Οι διεθνείς έρευνες αποκαλύπτουν ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι ο συνηθέστερος λόγος για την εκφοβιστική συμπεριφορά, με τη φυλή, την εθνικότητα ή το χρώμα του δέρματος τον δεύτερο συνηθισμένο λόγο. Τα παιδιά από φτωχότερες οικογένειες, καθώς και παιδιά μεταναστών, φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα στον εκφοβισμό και τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι μαθητές που θεωρούνται ως μη συμμορφούμενοι με το κοινωνικό φύλο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούνται λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή τρανσέξουαλ (LGBT), κινδυνεύουν περισσότερο από τη σχολική βία και τον εκφοβισμό από εκείνους που ταιριάζουν σε παραδοσιακά πρότυπα για το φύλο.

Τι χρειάζεται να γίνει:
Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα αυτής της δημοσίευσης ενισχύουν τις συστάσεις των Εκθέσεων της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ το 2016 και το 2018 (United Nations General Assembly on Protecting Children from
Bullying) . Περιλαμβάνουν την ανάγκη:

– να εξασφαλίσουμε τη θέσπιση νομοθεσίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την υποστήριξη των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
– να βελτιώσουμε τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων και αναλυτικών δεδομένων και να εφαρμόσουμε ερευνητικά τεκμηριωμένες πρωτοβουλίες
– να εκπαιδεύσουμε και να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και του εκφοβισμού
– να προωθήσουμε προσεγγίσεις που εμπλέκουν όλη τη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, γονέων και τοπικών αρχών
– να παρέχουμε ενημέρωση και υποστήριξη στα παιδιά για να μπορέσουν να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια
– να προωθήσουν την ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στις προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης στη σχολική βία και τον εκφοβισμό
– να δώσουμε προτεραιότητα στα παιδιά που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω φυλής, εθνικότητας, αναπηρίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού •
– να δημιουργήσουμε φιλικούς-προς-το-παιδί μηχανισμούς αναφοράς των περιστατικών και καταγγελιών καθώς και ευαίσθητες προς το φύλο συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αποκατάστασης

Περισσότερα:
Behind the numbers: ending school violence and bullying
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483