Η οικονομική πίεση λόγω της πανδημίας COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των εφήβων
Ένα στα τρία παιδιά με αναπηρία έχει υποστεί βία: νέα παγκόσμια μελέτη
Έρευνα αναφέρει τρόπους που συμβάλλουν στο να μάθουν τα παιδιά να συγχωρούν
Οι ικανότητες της ενσυναίσθησης, της χαλάρωσης και της διάκρισης μοτίβων μεταξύ των κρίσιμων δεξιοτήτων για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών –νέα έκθεση της UNICEF

Οι ικανότητες της ενσυναίσθησης, της χαλάρωσης και της διάκρισης μοτίβων μεταξύ των κρίσιμων δεξιοτήτων για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών –νέα έκθεση της UNICEF

To “What Makes Me?” διερευνά εννέα βασικές ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για τη μάθηση και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών […]

Tα τεκμήρια κατά της σωματικής τιμωρίας των παιδιών είναι ξεκάθαρα, λένε οι ερευνητές
Μειώνοντας τις προκαταλήψεις για τον αυτισμό μπορεί να αυξήσουμε την κοινωνική ένταξη
Η εφηβική δυσαρέσκεια για την εξωτερική εμφάνιση ως ισχυρός προγνωστικός δείκτης για την κατάθλιψη στην πρώιμη ενήλικη ζωή
Μελέτη ενός εκατομμυρίου παιδιών στη Δανία: oι αντιξοότητες στην παιδική ηλικία αυξάνουν τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο
Μελέτη της UNICEF διερευνά τι διαμορφώνει την παιδική ευημερία στις πλούσιες χώρες
Ο εκφοβισμός είναι κοινός παράγοντας στις αυτοκτονίες νέων της LGBTQ κοινότητας