Κάλεσμα για την επίσημη αναγνώριση της λεκτικής κακοποίησης των παιδιών από ενήλικες ως μορφή παιδικής κακοποίησης
“Όλο δουλειά, καθόλου ανεξάρτητο παιχνίδι” αιτία της φθίνουσας ψυχικής υγείας των παιδιών
Η σκληρή πειθαρχία αυξάνει τον κίνδυνο τα παιδιά να αναπτύξουν μόνιμα προβλήματα ψυχικής υγείας
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των παιδιών
Η οικονομική πίεση λόγω της πανδημίας COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των εφήβων
Ένα στα τρία παιδιά με αναπηρία έχει υποστεί βία: νέα παγκόσμια μελέτη
Έρευνα αναφέρει τρόπους που συμβάλλουν στο να μάθουν τα παιδιά να συγχωρούν
Οι ικανότητες της ενσυναίσθησης, της χαλάρωσης και της διάκρισης μοτίβων μεταξύ των κρίσιμων δεξιοτήτων για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών –νέα έκθεση της UNICEF

Οι ικανότητες της ενσυναίσθησης, της χαλάρωσης και της διάκρισης μοτίβων μεταξύ των κρίσιμων δεξιοτήτων για τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών –νέα έκθεση της UNICEF

To “What Makes Me?” διερευνά εννέα βασικές ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για τη μάθηση και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών […]

Tα τεκμήρια κατά της σωματικής τιμωρίας των παιδιών είναι ξεκάθαρα, λένε οι ερευνητές
Μειώνοντας τις προκαταλήψεις για τον αυτισμό μπορεί να αυξήσουμε την κοινωνική ένταξη