Το νέο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των πανδημιών επικεντρώνεται στην προστασία της βιοποικιλότητας
Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ

Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ

Παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, […]

Πρόληψη των τροχαίων – στοχεύοντας στην ταχύτητα και άλλους βασικούς τομείς
Aνισότητες στον παιδικό καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
Έως και 540.000 ζωές θα μπορούσαν να σωθούν σε όλο τον κόσμο από τα τροχαία στοχεύοντας την ταχύτητα και άλλους βασικούς τομείς
Φυματίωση και πανδημία COVID-19

Φυματίωση και πανδημία COVID-19

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά τις βασικές υπηρεσίες φυματίωσης (ΤΒ) σε πολλές χώρες. Αυτό είναι πιο εμφανές στην κατακόρυφη […]

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο έχασαν τον γονέα ή φροντιστή τους λόγω της πανδημίας του COVID-19
Η σωματική τιμωρία και η γνωστική αποστέρηση σχετίζεται με συγκεκριμένους τύπους αναπτυξιακής καθυστέρησης
Ένα στα πέντε παιδιά σε πλούσιες χώρες ζει σε σχετική φτώχεια
Ζωή, εργασία και COVID-19: τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του Eurofound