Οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου στη γενική υγεία
Ατμοσφαιρική ρύπανση και καρδιακές παθήσεις