Η φύση ως αγχολυτικό

Η φύση ως αγχολυτικό

Ένας απλός περίπατος στο δάσος μπορεί να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς, μειώνοντας το στρες και τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Η φύση μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στη διαχείριση του εργασιακού στρες, σύμφωνα με έρευνα της Dr Valerie Gladwell και το Πανεπιστήμιο του Essex στη Μεγάλη Βρετανία. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μεγάλη επίδραση που μπορεί να έχει η φύση στη βελτίωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής ευεξίας. Η φύση έχει τεράστια αξία για την ανθρώπινη υγεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί σύμφωνα με την Dr Gladwell, η δημιουργία των πρώτων αστικών πάρκων από εύπορους φιλάνθρωπους αστούς κατά τον 19ο αιώνα, τα οποία αργότερα ενσωματώθηκαν στα σχέδια των νοσοκομείων, αποτελώντας πλέον τον κήπο του νοσοκομείου. «Η έρευνά μας υποστηρίζει ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της επαφής του ατόμου με τους χώρους πρασίνου και των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στην υγεία του» αναφέρει η Dr Gladwell.

Η ερευνητική ομάδα της Dr Valerie Gladwell διεξήγαγε μια σειρά από πέντε μελέτες, προκειμένου να εξετάσει τα σωματικά και ψυχολογικά οφέλη της φύσης καθώς και την απόκριση του ατόμου στο στρες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από την έκθεση σε πραγματικό και προσομοιωμένο περιβάλλον πρασίνου. Οι ερευνητές εξέτασαν τις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με το χώρο πρασίνου που περιβάλλει το σπίτι και το χώρο εργασίας τους, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα αλληλεπιδρούν με τον χώρο πρασίνου, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει στην υγεία τους. Μια από τις μελέτες αξιολόγησε ιδιαίτερα τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα ανακάμπτουν έπειτα από μια στρεσσογόνο ενασχόληση, αφότου εκτέθηκαν σε εικόνες που έδειχναν σκηνές από τη φύση. Σύμφωνα με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο για την Έρευνα (Economic and Social Research Council-ESRC) της Αγγλίας, το οποίο και χρηματοδότησε την παραπάνω μελέτη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάκαμψη του ατόμου από μια στρεσσογόνο ενασχόληση ήταν καλύτερη όταν έβλεπε τις εικόνες από τη φύση, παρά όταν έβλεπε τις δυσάρεστες εικόνες που απεικόνιζαν κτίρια και το δομημένο αστικό περιβάλλον.

Σε διαφορετική μελέτη βρέθηκε ότι μια βόλτα σε χώρο πρασίνου την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος στην εργασία, ενισχύει την αποκατάσταση του ύπνου τη νύχτα. Επίσης, όταν τα άτομα περπατούν τακτικά σε χώρους πρασίνου, μπορεί να εμφανίσουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και στρες, μόλις σε διάστημα οκτώ εβδομάδων. «Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η φύση μας κάνει καλό, αλλά ακόμη προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο», υποστηρίζει η Dr Gladwell και συνεχίζει «ωστόσο, η έρευνα ως τώρα μας έχει δείξει ότι το περιβάλλον πρασίνου μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό αγχολυτικό”.

Η ενθάρρυνση περισσότερων ατόμων για να αυξήσουν την επαφή τους με τη φύση, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στην αύξηση της φυσικής τους δραστηριότητας και να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στη μείωση της επίπτωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Πηγή: http://www.esrc.ac.uk/news-and-events/press-releases/27148/enjoying-the-great-outdoorsnatures-own-stress-buster.aspx

Photo credit:flickr- harum.koh, park