Οδηγός διατροφής

Οδηγός διατροφής

Πρόκειται για έναν μικρό χρήσιμο οδηγό για γονείς και υπευθύνους φροντίδας παιδιών του οποίου την έκδοση αποφάσισαν από κοινού το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ) και το Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΑΔ), λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του γονέα στη διαμόρφωση των συνηθειών των παιδιών. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφής των παιδιών και στην προώθηση της αξίας της καθημερινής άσκησης. Διαβάστε τον οδηγό εδώ.