ΥΓΕΙΑ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΥΓΕΙΑ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η προσπάθεια να διαμορφωθεί μια σύγχρονη ολιστική θεωρία για την υγεία, στηριγμένη
στην ενότητα σώματος -ψυχής, έρχεται να κλονίσει την κυρίαρχη ιατροκεντρική/μηχανιστική αντίληψη για
τον ανθρώπινο οργανισμό, προσδίδοντας στην έννοια της υγείας ένα ευρύτερο και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο,
που αναδεικνύει τις σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές της διαστάσεις.
Επίσης, είναι πλέον φανερό ότι η προστασία και η προαγωγή της υγείας εξαρτάται περισσότερο από το φυσικό
και κοινωνικό περιβάλλον, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την κληρονομικότητα, και λιγότερο από τις παρεχόμενες
ιατρικές υπηρεσίες. Η αξιολόγηση της δράσης και της αλληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων
στην υγεία και την αρρώστια έχει προκαλέσει το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον και έχει οδηγήσει
στη διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην Πρόληψη.