Το Ε.Σ.Υ στα Χρόνια των Μνημονίων – Το Φάρμακο στα Χρόνια των Μνημονίων -Η Υγεία στα Χρόνια των Μνημονίων

Το Ε.Σ.Υ στα Χρόνια των Μνημονίων – Το Φάρμακο στα Χρόνια των Μνημονίων -Η Υγεία στα Χρόνια των Μνημονίων

Η πρώτη αιτία αρρώστιας και θανάτου στον κόσμο είναι η φτώχεια. Φτωχοί άνθρωποι σε φτωχές ή πλούσιες χώρες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να ζουν και να εργάζονται σε συνθήκες που να προστατεύουν και να προάγουν την υγεία τους. Εκτός, όμως, από τις φτωχές χώρες του πλανήτη, τις επιπτώσεις της φτώχειας τις βίωσαν με δραματικό τρόπο και αναπτυγμένες χώρες που βρέθηκαν στη δίνη οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και τις σημαντικές απώλειες, οι δείκτες υγείας παρουσίασαν επιδείνωση (κυρίως της ψυχικής υγείας), αλλά το προσδόκιμο ζωής δεν μειώθηκε. Υπήρξαν, όμως, επιπλέον θάνατοι λόγω οικονομικής κρίσης, περισσότερες ψυχικές διαταραχές, περισσότερα λοιμώδη νοσήματα, περισσότερα χρόνια νοσήματα.
Η τριλογία «Στα χρόνια των μνημονίων» του Γιάννη Τούντα παρουσιάζει και αξιολογεί τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία, στις υπηρεσίες υγείας και στο φάρμακο. Εκδόσεις: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2020