Οι διακρίσεις μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση

Οι διακρίσεις μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση

Οι διακρίσεις μπορούν να επιταχύνουν τις βιολογικές διαδικασίες της γήρανσης, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του NYU School of Global Public Health.

Η έρευνα συνδέει τις διαπροσωπικές διακρίσεις με αλλαγές σε μοριακό επίπεδο, αποκαλύπτοντας μία εν δυνάμει θεμελιώδη αιτία των ανισοτήτων σε ασθένειες και θανάτους που σχετίζονται με τη γήρανση.

«Το να βιώνει κανείς διακρίσεις φαίνεται να επισπεύδει τη διαδικασία της γήρανσης, γεγονός που ενδέχεται να συντελεί στις ασθένειες και την πρόωρη θνησιμότητα και να ενισχύει τις ανισότητες στην υγεία,» ανέφερε ο Adolfo Cuevas, καθηγητής στον Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο NYU’s School of Global Public Health και συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Brain, Behavior, and Immunity-Health.

Η έρευνα έχει δείξει πως οι άνθρωποι που βιώνουν διακρίσεις λόγω της ταυτότητας τους (πχ. φυλή, φύλο, βάρος, αναπηρία) βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για ένα εύρος ζητημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπάθειας, της υπέρτασης και της κατάθλιψης. Καθώς οι ακριβείς βιολογικοί παράγοντες που υποκινούν αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα στην υγεία δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητοί, η χρόνια ενεργοποίηση της αντίδρασης του σώματος στο στρες είναι ένας πιθανός παράγοντας. Επιπλέον, η ολοένα και αυξανόμενη έρευνα συνδέει την επίμονη έκθεση στη διάκριση με τις βιολογικές διαδικασίες της γήρανσης.

Για να γίνει πιο κατανοητή η σύνδεση μεταξύ διάκρισης και γήρανσης, ο Cuevas και οι συνεργάτες του κοίταξαν τρεις μετρήσεις από μεθυλίωση του DNA, ένας δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των βιολογικών επιπτώσεων του στρες και τη διαδικασία της γήρανσης. Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος και έρευνες από σχεδόν 2.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ ως μέρος της μελέτης Midlife στις Ηνωμένες Πολιτείες (MIDUS), μια διαχρονική μελέτη της υγείας και της ευημερίας που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τις εμπειρίες τους σε τρεις μορφές διακρίσεων: καθημερινές, σημαντικές και στο χώρο εργασίας. Η καθημερινή διάκριση αναφέρεται σε διακριτικές και λιγότερο σημαντικές περιπτώσεις ασέβειας στην καθημερινή ζωή, ενώ οι σημαντικές διακρίσεις εστιάζουν στις οξείες και έντονες περιπτώσεις διακρίσεων (για παράδειγμα, σωματική απειλή από αστυνομικούς). Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν άδικες πρακτικές, περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και τιμωρία με βάση την ταυτότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διακρίσεις συνδέονταν με την επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση, με τους ανθρώπους που ανέφεραν περισσότερες διακρίσεις να γερνούν πιο γρήγορα βιολογικά σε σύγκριση με εκείνους που βίωσαν λιγότερες διακρίσεις. Οι καθημερινές και μεγάλες διακρίσεις συσχετίστηκαν σταθερά με τη βιολογική γήρανση, ενώ η έκθεση σε διακρίσεις στον χώρο εργασίας συνδέθηκε επίσης με την επιτάχυνση της γήρανσης, αλλά ο αντίκτυπός της ήταν λιγότερο σοβαρός συγκριτικά.

Μια βαθύτερη ανάλυση έδειξε ότι δύο παράγοντες υγείας — το κάπνισμα και ο δείκτης μάζας σώματος — εξηγούν περίπου το ήμισυ της συσχέτισης μεταξύ διακρίσεων και γήρανσης, υποδηλώνοντας ότι άλλες αντιδράσεις στρες στις διακρίσεις, όπως η αυξημένη κορτιζόλη και ο κακός ύπνος, συμβάλλουν στην επιτάχυνση της γήρανσης.

«Ενώ οι συμπεριφορές υγείας εξηγούν εν μέρει αυτές τις ανισότητες, είναι πιθανό ότι συμβαίνει μια σειρά από διαδικασίες που συνδέουν τους ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες με τη βιολογική γήρανση », δήλωσε ο Cuevas, ο οποίος είναι επίσης βασικός καθηγητής στο Κέντρο Αντιρατσισμού, Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Δημόσιας Υγείας. στο NYU School of Global Public Health.

Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ των διακρίσεων και της επιταχυνόμενης βιολογικής γήρανσης διέφερε ανάλογα με τη φυλή. Οι μαύροι συμμετέχοντες της μελέτης ανέφεραν περισσότερες διακρίσεις και έτειναν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη βιολογική ηλικία και ταχύτερη βιολογική γήρανση. Ωστόσο, οι λευκοί συμμετέχοντες, που ανέφεραν λιγότερες διακρίσεις, ήταν πιο επιρρεπείς στις επιπτώσεις των διακρίσεων όταν τις βίωσαν, ίσως λόγω της λιγότερο συχνής έκθεσης και των λιγότερων στρατηγικών αντιμετώπισης. (Στοιχεία για άλλες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες δεν ήταν διαθέσιμα στη μελέτη MIDUS.)

«Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των μορφών διακρίσεων για την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης και την προώθηση της ισότητας στην υγεία», πρόσθεσε ο Cuevas.

Πηγή: New York University https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2024/may/discrimination-accelerate-aging.html

Journal Reference: Adolfo G. Cuevas, Steven W. Cole, Daniel W. Belsky, Anna-Michelle McSorley, Jung Min Shon, Virginia W. Chang. Multi-discrimination exposure and biological aging: Results from the midlife in the United States study. Brain, Behavior, & Immunity – Health, 2024; 100774 DOI: 10.1016/j.bbih.2024.100774

Επιμέλεια κειμένου: Κυριακή Ιωαννίδου, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Photo by Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/photo/a-boy-covering-his-face-with-his-hands-7929450/