Σωματικές δραστηριότητες όπως ένα καθημερινό 20λεπτο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία της καρδιάς

Σωματικές δραστηριότητες όπως ένα καθημερινό 20λεπτο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία της καρδιάς

Η καρδιά διατηρείται δυνατή με τακτική σωματική δραστηριότητα και η καθημερινή δραστηριότητα, όπως ένα καθημερινό, 20λεπτο, γρήγορο περπάτημα είναι το κλειδί. Ωστόσο, ορισμένες ομάδες μπορεί να έχουν πρόσθετα εμπόδια που επηρεάζουν το αν είναι εφικτή ή όχι μια καθημερινή βόλτα. Η αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων με υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, έχει γνωστά οφέλη για την υγεία της καρδιάς και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων στην καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association) που δημοσιεύτηκε σήμερα στο εμβληματικό περιοδικό Circulation.

Η νέα αυτή δήλωση με τίτλο «Αύξηση της ισότητας στην προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας για βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία σε ενήλικες», εξετάζει τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μεταξύ διαφορετικών ομάδων ενηλίκων, τις  στρατηγικές για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε ομάδες που δεν διαθέτουν πόρους ή διατρέχουν κίνδυνο για κακή καρδιαγγειακή υγεία, και προσφέρει προτάσεις για τον τρόπο προαγωγής της σωματικής δραστηριότητας για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω της σωματικής δραστηριότητας.

Σημαντικά σημεία της δήλωσης:

  • Η αντιμετώπιση των χαμηλών επιπέδων σωματικής δραστηριότητας μεταξύ των ατόμων σε ορισμένες ομάδες-στόχους έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ισοτημία στην καρδιαγγειακή υγεία.
  • Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας είναι χαμηλότερα σε ορισμένες ομάδες πληθυσμού που είναι γνωστό ότι έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες, μαύροι, με κατάθλιψη, με αναπηρίες, σε χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή σε γειτονιές που δυσκολεύουν το περπάτημα.
  • Είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι πόροι και οι ευκαιρίες για να μειωθούν τα εμπόδια στη σωματική δραστηριότητα. Οι πρωτοβουλίες σωματικής δραστηριότητας πρέπει να εμπλέκουν την κοινότητα και τα άτομα και να είναι πολιτιστικά κατάλληλες.
  • Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κενά γνώσης και πόρων για τη δημιουργία επιτυχημένων, βιώσιμων προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας για πολλές ομάδες του πληθυσμού που δεν διαθέτουν πόρους.

“Η βοήθεια προς όλους ώστε να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς τους είναι σημαντική,” δήλωσε ο Gerald J. Jerome, καθηγητής στο Τμήμα Κινησιολογίας του Πανεπιστημίου Towson στο Μέριλαντ. “Βρήκαμε ότι πολλές ομάδες που είχαν κακή καρδιακή υγεία είχαν επίσης χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Γνωρίζουμε ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι σημαντικό συστατικό για τη βέλτιστη καρδιακή υγεία. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν μια ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας εκεί όπου οι άνθρωποι τα έχουν ανάγκη το περισσότερο.”

Η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι ένα από τα μέτρα του δείκτη «Οκτώ Βασικά της Ζωής», (https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/lifes-essential-8) για τη μέτρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Ο δείκτης «Οκτώ Βασικά της Ζωής» αναλύει τέσσερις παράγοντες υγείας (αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη, σάκχαρο στο αίμα, και δείκτη μάζας σώματος) και τέσσερις συμπεριφορικούς παράγοντες (κατάσταση καπνίσματος, σωματική δραστηριότητα, ύπνο και διατροφή) που έχουν αποδειχθεί ότι προλαμβάνουν και μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Παρόλα αυτά, λιγότεροι από ένας στους τέσσερις Αμερικανούς ενήλικες επιτυγχάνουν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας που συνιστώνται στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Οι οδηγίες, τις οποίες υποστηρίζει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, συνιστούν οι ενήλικες να έχουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας φυσικής δραστηριότητας κάθε εβδομάδα. Το να πλησιάσουμε τα συνιστώμενα επίπεδα μπορεί να είναι τόσο απλό όσο ένα καθημερινό περπάτημα 20 λεπτών.

Ο Jerome και τα μέλη της επιτροπής ανέτρεξαν στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για προγράμματα σωματικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκαν για να βελτιώσουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας εντός συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων

“Υπάρχουν καλά νέα, καθώς ορισμένα προγράμματα επικεντρώνονται στη συνεργασία με τις κοινότητες για την αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας στις ομάδες υψηλού κινδύνου.” δήλωσε ο Jerome.

Χαρακτηριστικά Επιτυχημένων Προγραμμάτων Σωματικής Δραστηριότητας:

  • Η εμπλοκή των κοινοτήτων στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση των κατοίκων ώστε τους να βελτιώσουν την καρδιακή τους υγεία μέσω της αυξημένης σωματικής δραστηριότητας. Επίσης, βοηθάει στο να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα είναι πολιτισμικά κατάλληλα.
  • Οι προσεγγίσεις για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας πρέπει να αντιμετωπίζουν κοινά εμπόδια, όπως το κόστος, η έλλειψη πρόσβασης, η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη γνώσης, καθώς και εμπόδια που είναι συγκεκριμένα για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινότητας.
  • Η αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας για την προώθηση της ισοτιμίας της υγείας απαιτεί μια ομαδική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας που πρέπει να αξιολογούν και να προάγουν τη σωματική δραστηριότητα σε όλους τους ασθενείς.

Μόλις υπάρχουν υποστηρικτικές προσεγγίσεις στην κοινότητα για τη μείωση των εμποδίων, η ελπίδα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι θα γίνουν σωματικά ενεργοί και θα βελτιώσουν την καρδιακή τους υγεία. Σύμφωνα με τον Jerome, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μακροπρόθεσμα. “Χρειάζονται περισσότερες χρηματοδοτήσεις για έρευνα για να υποστηριχτούν οι κοινότητες και οι ερευνητές που συνεργάζονται για την ανάπτυξη διαδραστικών και βιώσιμων τρόπων που βοηθούν τους κατοίκους να αυξήσουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητάς τους.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτρέπει για μια ευρεία γκάμα πολιτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα, όπως η φυσική δραστηριότητα στα σχολεία και η χρηματοδότηση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προσβασιμότητας της κοινότητας.

Πηγή: Increasing Equity of Physical Activity Promotion for Optimal Cardiovascular Health in Adults: A Scientific Statement From the American Heart Association https://professional.heart.org/en/science-news/increasing-equity-of-physical-activity-promotion-for-optimal-cardiovascular-health-in-adults

Jerome, G. J., Boyer, W. R., Bustamante, E. E., Kariuki, J., Lopez-Jimenez, F., Paluch, A. E., Swift, D. L., Webber-Ritchey, K. J., Barone Gibbs, B., & American Heart Association Physical Activity Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; and Council on Peripheral Vascular Disease (2023). Increasing Equity of Physical Activity Promotion for Optimal Cardiovascular Health in Adults: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation, 147(25), 1951–1962.