Τα χόμπι συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας

Τα χόμπι συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας

Η ύπαρξη χόμπι συνδέεται με λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, αυτό-αναφερόμενης υγείας και ικανοποίησης από τη ζωή μεταξύ ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, και κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται σε 16 χώρες από τρεις ηπείρους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του University College London (UCL).

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, είχε ως στόχο να δει αν τα οφέλη των χόμπι ήταν σταθερά σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα, και εξέτασε δεδομένα από 93.263 ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω που είχαν εγγραφεί σε πέντε ήδη υπάρχουσες διαχρονικές μελέτες στην Αγγλία, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Αναλύοντας δεδομένα από συμμετέχοντες σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ως οκτώ ετών, οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι η ύπαρξη ενός χόμπι συνδεόταν επίσης με συνεπακόλουθες μειώσεις σε συμπτώματα κατάθλιψης αλλά και αυξήσεις στα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια αιτιακή σχέση, παρόλο που ως μελέτη παρατήρησης δεν θα μπορούσε να αποδείξει αιτιότητα.

Αυτά τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά και αφότου έγινε προσαρμογή για άλλους παράγοντες όπως οι συντροφικές σχέσεις, η εργασία και το οικογενειακό εισόδημα. Η μελέτη έδειξε ότι τα οφέλη της ύπαρξης ενός χόμπι ήταν σχετικά παγκόσμια, με μικρές μόνο διαφορές μεταξύ των χωρών.

Η κύρια συγγραφέας Δρ Karen Mak (UCL Institute of Epidemiology & Health Care) ανέφερε: «Η μελέτη μας δείχνει την δυνατότητα των χόμπι να προστατεύσουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από τη σχετιζόμενη με την ηλικία ύφεση της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Η δυνατότητα αυτή είναι σταθερή μεταξύ πολλών χωρών και πολιτισμικών συνθηκών».

Από τα τέσσερα αποτελέσματα, η ικανοποίηση από τη ζωή ήταν ισχυρά συνδεδεμένη με τη δέσμευση σε ένα χόμπι. Τα χόμπι ενδέχεται να συνεισφέρουν στο αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή στους μεγαλύτερους ενήλικες, το οποίο συμπεριλαμβάνει την αίσθηση ελέγχου του μυαλού και του σώματος μας, την εύρεση νοήματος στη ζωή, και την αίσθηση ικανότητας αντιμετώπισης καθημερινών ζητημάτων.

Η θεωρία υποθέτει ότι η σχέση μεταξύ των χόμπι και της ευεξίας μπορεί να λειτουργεί και αντίστροφα- ότι δηλαδή άνθρωποι με καλύτερα επίπεδα ψυχικής υγείας είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν ένα χόμπι, και η επίμονή στην ενασχόληση με ένα χόμπι μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τη βελτιωμένη αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή.

Η έρευνά μας επίσης υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στο να προάγουν την πρόσβαση  σε χόμπι για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως ένα μέσο βελτίωσης της ευεξίας και της υγείας».

Τα χόμπι, που ορίζονται ως δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του ελεύθερου τους χρόνου για την ευχαρίστησή τους, μπορεί να ποικίλουν από τον εθελοντισμό ή τη συμμετοχή σε μία ομάδα ανάγνωσης, την κηπουρική, τα παιχνίδια, τις τέχνες και τις κατασκευές.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι το ποσοστό των ατόμων που ανέφεραν πως είχαν ένα χόμπι διαφοροποιούταν από χώρα σε χώρα, με το 51% των συμμετεχόντων της έρευνας στην Ισπανία να αναφέρει πως έχει ένα χόμπι, σε σύγκριση με το 96% στη Δανία, το 95,8% στη Σουηδία και το 94,4% στην Ελβετία. Η Κίνα είχε τα χαμηλότερα επίπεδα ενασχόλησης με χόμπι, στο 37,6%, αλλά οι ερευνητές τόνισαν ότι οι συμμετέχοντες στην Κίνα ερωτήθηκαν μόνο για τα κοινωνικά χόμπι, όχι για τα χόμπι γενικότερα.

Σε χώρες με καλύτερα επίπεδα προσδόκιμου ζωής και εθνικά επίπεδα ευτυχίας, περισσότερα άτομα ανέφεραν ότι έχουν ένα χόμπι, και επιπλέον η σχέση ανάμεσα στην ευεξία και την ύπαρξη ενός χόμπι ήταν ισχυρότερη στις χώρες αυτές.

Πηγή: University College London https://www.ucl.ac.uk/news/2023/sep/hobbies-linked-lower-depression-levels-among-older-people

Journal Reference: Hei Wan Mak, Taiji Noguchi, Jessica K. Bone, Jacques Wels, Qian Gao, Katsunori Kondo, Tami Saito, Daisy Fancourt. Hobby engagement and mental wellbeing among people aged 65 years and older in 16 countriesNature Medicine, 2023; DOI: 10.1038/s41591-023-02506-1

Μετάφραση & επιμέλεια κειμένου: Κυριακή Ιωαννίδου, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ