Νέο φάσμα εθισμού στο Διαδίκτυο: Εσείς πού τοποθετείστε στην κλίμακα;

Νέο φάσμα εθισμού στο Διαδίκτυο: Εσείς πού τοποθετείστε στην κλίμακα;

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου Surrey, οι νέοι κάτω των 24 ετών, αφιερώνουν κατά μέσο όρο έξι ώρες την ημέρα στην περιήγηση στο Διαδίκτυο, κυρίως χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα. Ταυτόχρονα, μεγαλύτεροι, ηλικίας 24 ετών και άνω, καταναλώνουν 4,6 ώρες καθημερινά στο Διαδίκτυο.

Η έρευνα του Surrey, στην οποία έλαβαν μέρος 796 συμμετέχοντες, παρουσιάζει ένα νέο φάσμα εθισμού στο Διαδίκτυο, κατηγοριοποιώντας τους χρήστες του διαδικτύου σε πέντε ομάδες.

  • Τυπικούς Χρήστες (14,86%): Τα άτομα αυτά συνδέονται στο Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και αποσυνδέονται χωρίς να κωλυσιεργούν. Δεν εμφανίζουν ενδείξεις εθισμού, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 33,4% έτη. Από όλες τις ομάδες, ενδιαφέρονται λιγότερο για την περιήγηση νέων εφαρμογών.
  • Αρχικοί Χρήστες (22,86%): Οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν να πλοηγούνται στο Διαδίκτυο για περισσότερη ώρα από αυτή που είχαν προγραμματίσει αρχικώς. Αμελούν τις οικιακές εργασίες τους, ενώ οι ίδιοι δε θεωρούν ότι είναι εθισμένοι. Επιδεικνύουν μέτριο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση εφαρμογών και έχουν μέση ηλικία τα 26,1 έτη.
  • Πειραματιστές (21,98%): Η μερίδα αυτή ατόμων αισθάνεται ανασφάλεια ή άγχος όταν δεν είναι συνδεδεμένη στον ηλεκτρονικό ιστό. Μόλις παρόλα αυτά συνδεθούν, αισθάνονται καλύτερα. Είναι περισσότερο πρόθυμοι να ανακαλύψουν νέες εφαρμογές, ενώ η μέση ηλικία τους κυμαίνεται από τα 22,8 έως τα 24,3 έτη.
  • Εθισμένοι-σε-Άρνηση (17,96%): Αυτοί οι χρήστες παρουσιάζουν εθιστικές συμπεριφορές, όπως σύναψη διαδικτυακών σχέσεων και παραμέληση αληθινών, πραγματικών ευθυνών. Ποτέ δε θα παραδεχτούν ότι αισθάνονται αναστατωμένοι όταν δεν κάνουν χρήση του Διαδικτύου. Σε γενικές γραμμές, είναι αρκετά εξοικειωμένοι και άνετοι όσον αφορά τη χρήση τεχνολογικών μέσων.
  • Εθισμένοι (22,36%): Τα πρόσωπα αυτά παραδέχονται ανοιχτά τον εθισμό τους στο Ίντερνετ και ταυτόχρονα αναγνωρίζουν τις αρνητικές τού επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή. Έχουν την περισσότερη αυτοπεποίθηση και άνεση όσον αφορά τη χρήση εφαρμογών και τεχνολογίας εν γένει. Ο χρόνος τους επί οθόνης είναι σημαντικά μεγαλύτερος από των Τυπικών Χρηστών.

Η Δρ Brigitte Stangl, η κύρια συγγραφέας της έρευνας του Πανεπιστημίου του Surrey, αναφέρει: “Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ της προβληματικής χρήσης του Ίντερνετ και του εθισμού στο τελευταίο. Ανακαλύψαμε ότι όσο νεότερος είναι κανείς, τόσο πιθανότερο είναι να εθιστεί στο Διαδίκτυο και ότι αυτή η τάση μειώνεται με την ηλικία.” “Θέλαμε παράλληλα να ερευνήσουμε πώς η σοβαρότητα του εθισμού στο Διαδίκτυο επηρεάζει την εμπειρία των χρηστών με τις νέες, υψηλής τεχνολογίας εφαρμογές, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα”.

Οι ερευνητές δε βρήκαν συσχέτιση μεταξύ φύλου και συμπεριφοράς στο Ίντερνετ. Επιπρόσθετα, υψηλότερα επίπεδα εθισμού, συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη άνεση στη χρήση τεχνολογίας και με προθυμία να δοκιμάσουν νέες εφαρμογές. Η έρευνα επίσης ανέδειξε ότι οι συναισθηματικές εμπειρίες, (τα συναισθήματα που νιώθει κανείς κατά την πλοήγηση σε κάποια εφαρμογή) μπορούσαν να προβλέψουν μελλοντικές συμπεριφορές για όλες τις ομάδες κατά την αλληλεπίδραση με την επαυξημένη πραγματικότητα. Εν αντιθέσει, οι εμπειρίες δράσης, (περιήγηση στον Ιστό ή παιχνίδι) ήταν ασήμαντες για τους εθισμένους.

Η Δρ Stangl συνοψίζοντας ανέφερε: “Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για προσαρμοσμένες παρεμβάσεις και υποστήριξη των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων του εθισμού. Τα ευρήματα μπορούν αδιαμφισβήτητα να επηρεάσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, διασφαλίζοντας ότι θα εξυπηρετούν τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον”.

Πηγή: University of Surrey https://www.surrey.ac.uk/news/study-introduces-new-internet-addiction-spectrum-where-are-you-scale

Άρθρο: Brigitte Stangl, Margit Kastner, Sangwon Park, Dandison Ukpabi. Internet addiction continuum and its moderating effect on augmented reality application experiences: digital natives versus older users. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2023; 40 (1): 38 DOI: 10.1080/10548408.2023.2199776

Επιμέλεια: Εσμεράλντα Γκιόκα, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ