Περισσότεροι ενήλικοι μεγάλης ηλικίας θα πρέπει να ελέγχουν την αρτηριακή πίεση στο σπίτι

Περισσότεροι ενήλικοι μεγάλης ηλικίας θα πρέπει να ελέγχουν την αρτηριακή πίεση στο σπίτι

Μόνο το 48% των ατόμων ηλικίας 50 έως 80 ετών που λαμβάνουν φάρμακα για την αρτηριακή πίεση ή έχουν μια πάθηση που επηρεάζεται από την υπέρταση ελέγχουν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι διαπιστώνει μια νέα μελέτη στις ΗΠΑ.
Κάπως υψηλότερος αριθμός – αλλά μόνο 62% – λέει ότι o πάροχος υγειονομικής περίθαλψης τους ενθάρρυνε να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Οι συμμετέχοντες των οποίων οι πάροχοι είχαν συστήσει να ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση στο σπίτι, είχαν τρεισήμισι φορές περισσότερες πιθανότητες να το κάνουν από εκείνους που δεν θυμόντουσαν ότι είχαν λάβει μια τέτοια σύσταση.
Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αναζήτησης των λόγων για τους οποίους οι ασθενείς με παράγοντες κινδύνου δεν ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση και γιατί οι πάροχοι δεν συνιστούν τον έλεγχο – καθώς και την εύρεση τρόπων για να παρακινηθούν περισσότερα άτομα με αυτές τις παθήσεις υγείας να ελέγξουν το αίμα τους πίεση τακτικά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο και να διατηρήσουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, λένε οι συγγραφείς της μελέτης.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική παρακολούθηση στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και ότι ο καλύτερος έλεγχος μπορεί να σημαίνει μειωμένο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακών συμβάντων συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών επεισοδίων και των καρδιακών προσβολών αλλά και της γνωστικής εξασθένησης και της άνοιας.
Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο JAMA Network Open από μια ομάδα του Michigan Medicine. Τα δεδομένα προέρχονται από την Εθνική Δημοσκόπηση για την Υγιή Γήρανση και βασίζονται σε μια έκθεση που εκδόθηκε πέρυσι. Η δημοσκόπηση ρώτησε ενήλικες ηλικίας 50 έως 80 ετών σχετικά με τις χρόνιες παθήσεις της υγείας τους, την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης εκτός των υπηρεσιών υγείας και τις αλληλεπιδράσεις με τους παρόχους υγείας σχετικά με την αρτηριακή πίεση. Τα δεδομένα στη νέα δημοσίευση προέρχονται από 1.247 ερωτηθέντες που είπαν ότι είτε έπαιρναν φάρμακα για τον έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης είτε είχαν μια χρόνια πάθηση που απαιτεί έλεγχο της αρτηριακής πίεσης – συγκεκριμένα, ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, διαβήτη, χρόνιας νεφρικής νόσου ή υπέρτασης. Από αυτούς, το 55% δήλωσε ότι διαθέτει πιεσόμετρο, αν και κάποιοι είπαν ότι δεν το χρησιμοποιούν ποτέ. Μεταξύ εκείνων που το χρησιμοποιούν, υπήρχε μεγάλη διακύμανση στο πόσο συχνά έλεγχαν την πίεσή τους — και μόνο περίπου οι μισοί είπαν ότι μοιράζονταν τις μετρήσεις τους με έναν πάροχο υγείας. Αλλά όσοι διαθέτουν οθόνη είχαν περισσότερες από 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να ελέγξουν την αρτηριακή τους πίεση εκτός υγειονομικής περίθαλψης από εκείνους που δεν διαθέτουν.
Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης σχετίζεται με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και είναι οικονομικά αποδοτική.  Επίσης, ότι τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πρέπει να αναπτυχθούν πρωτόκολλα για την εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τη σημασία της αυτοπαρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και της κοινής χρήσης αναγνώσεων με τους κλινικούς γιατρούς.

Πηγή: https://labblog.uofmhealth.org/lab-notes/more-older-adults-should-be-checking-blood-pressure-at-home 

Mellanie V. Springer, Preeti Malani, Erica Solway, Matthias Kirch, Dianne C. Singer, Jeffrey T. Kullgren, Deborah A. Levine. Prevalence and Frequency of Self-measured Blood Pressure Monitoring in US Adults Aged 50-80 YearsJAMA Network Open, 2022; 5 (9): e2231772 DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.31772