Πρόληψη της επόμενης πανδημίας: η θέση για την επένδυση στην υγεία του κυκλοφορικού συστήματος

Πρόληψη της επόμενης πανδημίας: η θέση για την επένδυση στην υγεία του κυκλοφορικού συστήματος

Σε ένα συναινετικό κείμενο με τίτλο «Πρόληψη της Επόμενης Πανδημίας: η θέση για την Επένδυση στην υγεία του κυκλοφορικού συστήματος», η Παγκόσμια Συμμαχία για την Υγεία του Κυκλοφορικού Συστήματος (Global Coalition for Circulatory Health) κάνει έκκληση αύξησης των επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να προετοιμαστούν για την επόμενη πανδημία ή ακόμα καλύτερα να την αποτρέψουν.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο στη σωματική, ψυχική υγεία των ατόμων σε ολόκληρο τον κόσμο και είχε ιδιαίτερα καταστροφικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με μη μεταδοτικές ασθένειες. Εκτός από την τρίτη ηλικία, τα άτομα που ζουν με καρδιαγγειακή νόσο, έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, πάσχουν από παχυσαρκία, διαβήτη, νεφρική νόσο και υπέρταση διατρέχουν αρκετά μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρότερες μορφές της νόσου COVID-19 και των συνεπειών της, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένη θνησιμότητα, εκτός από αυτή που σχετίζεται με την ίδια τη λοίμωξη και τις άμεσες συνέπειές της, καθώς η αναβολή στη φροντίδα των ατόμων που ζουν με μη μεταδοτικές ασθένειες έχουν επιδεινώσει την έκθεσή τους σε αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία. Δεν αποτελεί ωστόσο έκπληξη, ότι άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τόσο σε χώρες υψηλού όσο και σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της πανδημίας.

Η Παγκόσμια Ένωση αποζητά αυξημένη υποστήριξη του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, ισονομία τόσο στην παγκόσμια διανομή εμβολίων όσο και στην πρόσβαση σε περίθαλψη, καλύτερη χρήση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών μοντέλων φροντίδας και τέλος, δημοσιονομικές πολιτικές που στοχεύουν σε ανθυγιεινά προϊόντα για την υποστήριξη αυτών των επενδύσεων.

Το άρθρο επίσης, περιλαμβάνει μια σειρά συστάσεων για την υποστήριξη των κυβερνητικών προσπαθειών ώστε να προετοιμαστούν για μελλοντικές πανδημίες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου:

  • Ως πρώτο βήμα είναι η πρόληψη, ο έλεγχος και η αντιμετώπιση ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος μέσω εθνικών σχεδίων αντιμετώπισης και ανάρρωσης από την νόσο COVID-19 εμπλέκοντας τους ασθενείς στην διαδικασία δημιουργίας τους.
  • Αύξηση των δαπανών και ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εμπορικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, χρησιμοποιώντας έσοδα από δημοσιονομικές πολιτικές (δηλαδή φορολόγηση ανθυγιεινών προϊόντων, όπως το αλκοόλ και τα προϊόντα καπνού)
  • Συμπερίληψη δεικτών σχετικά με τον επιπολασμό των παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος, τις συννοσηρότητες και τους παράγοντες κινδύνου στα μέτρα ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ανταπόκρισης στην πανδημία
  • Διασφάλιση ότι τα άτομα που ζουν σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων και έχουν παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος έχουν καλή και δίκαιη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, των μηχανημάτων και των συναφών ιατρικών συσκευών.
  • Παροχή εύκολης πρόσβασης στον εμβολιασμό και σε άλλες μεθόδους πρόληψης ασθενειών για όσους έχουν υποκείμενους παράγοντες κινδύνου.
  • Υποστήριξη και ενσωμάτωση αποτελεσματικών μοντέλων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στον τομέα της τηλεϊατρικής και παροχή πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της αυτοφροντίδας και της αυτοενδυνάμωσης.

Global Coalition for Circulatory Health (Global Coalition, GCCH):
Framework Convention Alliance for Tobacco Control
International Alliance of Patients’ Organizations
International Council of Nurses
International Diabetes Federation
International Society of Nephrology
World Federation of Public Health Associations
World Heart Federation
World Hypertension League
World Organization of Family Doctors
World Stroke Organization

https://worldheartfederation.org/resource/preventingthenextpandemicthecaseforinvestingincirculatoryhealth/

Προσαρμογή κειμένου:  Σίσσυ Πελέκη, Νοσηλεύτρια, MSc Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ – υποψήφια PhD, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ