Η πρόσβαση σε βασικά φάρμακα για τον καρκίνο είναι άνιση μεταξύ των χωρών

Η πρόσβαση σε βασικά φάρμακα για τον καρκίνο είναι άνιση μεταξύ των χωρών

Οι ασθενείς στις περισσότερες χώρες του κόσμου δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα για τον καρκίνο, σύμφωνα με νέα έρευνα από τον καθηγητή Richard Sullivan και το King’s College London Global Oncology Group σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  Στην έρευνα τους, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Oncology, ζήτησαν από ογκολόγους παγκοσμίως να απαριθμήσουν τα πιο σημαντικά φάρμακα για τον καρκίνο και να περιγράψουν εάν οι ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα στη χώρα τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώνει και κυκλοφορεί έναν Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων (Essential Medicines List /EML) κάθε δύο χρόνια από το 1977. Ο κατάλογος αυτός βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσμίως να δώσουν προτεραιότητα σε ποια φάρμακα θα παρέχουν στους ασθενείς.

Ο καθηγητής Sullivan και η διεθνής ομάδα του έκαναν έρευνα σε 948 ογκολόγους από 82 χώρες για να μάθουν ποια φάρμακα κατά του καρκίνου θεωρούν τα πιο σημαντικά για τη φροντίδα των ασθενών.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι τα πιο σημαντικά φάρμακα που εντοπίστηκαν από τους ογκολόγους είναι κυρίως παλιά φθηνά χημειοθεραπείας και ορμονικά φάρμακα. Με μία εξαίρεση, όλα τα 20 κορυφαία φάρμακα για τον καρκίνο υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται ήδη στο EML. Οι ογκολόγοι θεωρούν ότι αυτά τα φάρμακα είναι τα πιο σημαντικά επειδή έχουν μεγάλα οφέλη για τους ασθενείς σε πολλούς κοινούς καρκίνους, ωστόσο, η λίστα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος δεν περιλαμβάνει παράγοντες ανοσοθεραπείας και η μόνη ορμονοθεραπεία που αναφέρεται είναι η ταμοξιφαίνη. Οι λίστα στις  χώρες  ανώτερου- μεσαίου εισοδήματος και υψηλού εισοδήματος περιλαμβάνουν και νεότερες ορμονικές θεραπείες.

Το άρθρο αναφέρει επίσης ότι στα περισσότερα συστήματα υγείας, οι ασθενείς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακόμη και αυτά τα βασικά φάρμακα για τον καρκίνο. Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση σε αντικαρκινικά φάρμακα – ακόμη και σε παλαιότερα, γενόσημα και φθηνά φάρμακα χημειοθεραπείας. Οικονομικά εμπόδια υπάρχουν επίσης σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος.

Ο καθηγητής Richard Sullivan, από το King’s College του Λονδίνου, δήλωσε: Η μελέτη μας δείχνει ότι τα σημαντικότερα φάρμακα για τον καρκίνο δεν έχουν επαρκή προτεραιότητα από πολλά συστήματα υγείας σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό οδηγεί σε περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και στα πιο θεμελιώδη σχήματα για τη φροντίδα του καρκίνου. Αυτό είναι τραγικό καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιότερα γενόσημα φάρμακα και παρέχουν σημαντικά οφέλη στους ασθενείς. Αυτά τα προβλήματα είναι πιο πιεστικά σε χώρες χαμηλού μεσαίου και άνω μεσαίου εισοδήματος όπου τα ποσοστά καρκίνου κλιμακώνονται ταχύτερα,  διαπίστωσαν οι ερευνητές. Και πρόσθεσε: «Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς με καρκίνο παγκοσμίως θα έχουν πρόσβαση σε προσιτά αποτελεσματικά φάρμακα υψηλής προτεραιότητας».

Πηγή: King’s College London

https://www.kcl.ac.uk/news/access-to-essential-cancer-medicines-unequal-across-countries

Journal Reference: Adam Fundytus, Manju Sengar, Dorothy Lombe, Wilma Hopman, Matthew Jalink, Bishal Gyawali, Dario Trapani, Felipe Roitberg, Elisabeth G E De Vries, Lorenzo Moja, André Ilbawi, Richard Sullivan, Christopher M Booth. Access to cancer medicines deemed essential by oncologists in 82 countries: an international, cross-sectional surveyThe Lancet Oncology, 2021; DOI: 1016/S1470-2045(21)00463-0