Τα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι ανησυχητικά δεδομένης της αναμενόμενης επίδρασης της πανδημίας COVID-19

Τα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας είναι ανησυχητικά δεδομένης της αναμενόμενης επίδρασης της πανδημίας COVID-19

Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ, 1 στα 3 παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών ζει υπέρβαρο ή με παχυσαρκία. Οι μεσογειακές χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, αλλά η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται.

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα μιας νέας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Παρακολούθηση της Παιδικής Παχυσαρκίας του ΠΟΥ (European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI) στον τέταρτο γύρο συλλογής δεδομένων (2015-2017) Η έκθεση παρέχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών σε 36 χώρες της Περιφέρειας. Θα ακολουθήσει έρευνα με δεδομένα από το 2021 σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας σε  ορισμένες χώρες.

«Η πανδημία θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει μια από τις πιο ανησυχητικές τάσεις στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ – την αυξανόμενη παιδική παχυσαρκία», δήλωσε ο Δρ Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής της ΠΟΥ για την Ευρώπη.

«Το να είσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος σχετίζεται άμεσα με απειλητικές για τη ζωή μη -μεταδοτικές ασθένειες όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη και καρκίνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να φωτίσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών είναι να εφαρμόσουμε επιστημονικές και βασισμένες σε τεκμήρια πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας, προωθώντας παράλληλα υγιεινότερες δίαιτες και σωματική δραστηριότητα », πρόσθεσε ο Δρ Kluge. Η καραντίνα και το κλείσιμο του σχολείου μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση στα σχολικά γεύματα και τους χρόνους σωματικής άσκησης, διευρύνοντας τις ανισότητες. Οι στρατηγικές πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας πρέπει επομένως να παραμείνουν προτεραιότητα και στην πανδημία..

Πολιτικές που έχουν θετική επίδραση στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο

Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία σταθεροποιήθηκαν ή μειώθηκαν σε μερικές από τις 13 ευρωπαϊκές χώρες όπου ήταν δυνατόν να εξεταστούν οι τάσεις με την πάροδο του χρόνου. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, που έχουν όλα τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, καθώς και η Σλοβενία ​​παρουσίασαν φθίνουσα τάση τόσο για το υπερβολικό βάρος όσο και για την παχυσαρκία. Η μείωση του επιπολασμού υπέρβαρου κυμαινόταν από 4 έως 12 ποσοστιαίες μονάδες για αγόρια και από 3 έως 7 για κορίτσια.

Τα τελευταία χρόνια, μερικές από αυτές τις χώρες εφάρμοσαν μέτρα του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, όπως η επιβολή φόρων στα ζαχαρούχα ποτά, οι περιορισμοί στη διαφήμιση τροφίμων και τα μαθήματα φυσικής αγωγής.

«Τα δεδομένα της COSI δείχνουν μια φθίνουσα τάση στην παιδική παχυσαρκία στις χώρες που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Έχουν ακούσει τον συναγερμό από τις προηγούμενες μελέτες και εφάρμοσαν τις πολιτικές που γνωρίζουμε ότι λειτουργούν. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι όταν οι χώρες ενεργούν υπάρχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα », δήλωσε ο Δρ Nino Berdzuli, Διευθυντής του Τμήματος Προγραμμάτων Υγείας της Χώρας στο Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη του ΠΟΥ.

Πλήρη δεδομένα

Τα τελευταία δεδομένα COSI προέρχονται από 36 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, μετρώντας περίπου 250.000 παιδιά δημοτικού. Η έκθεση COSI περιέχει τα πιο ολοκληρωμένα δεδομένα για αγόρια και κορίτσια σχετικά με το υπερβολικό βάρος, τη σωματική δραστηριότητα και τα διατροφικά πρότυπα.

Βασικά ευρήματα

Συνολικά, ο επιπολασμός του υπέρβαρου (συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας) ήταν 29% στα αγόρια και 27% στα κορίτσια ηλικίας 6 έως 9 ετών. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 13% στα αγόρια και 9% στα κορίτσια. Αυτά τα στοιχεία κρύβουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών.

Τα υψηλότερα ποσοστά παιδικού υπέρβαρου και παχυσαρκίας παρατηρήθηκαν σε χώρες της Μεσογείου όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, όπου πάνω από το 40% των αγοριών και των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα, και 19% έως 24% των αγοριών και 14% έως 19% των κοριτσιών ήταν παχύσαρκα.

Τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικού υπέρβαρου / παχυσαρκίας παρατηρήθηκαν σε χώρες της Κεντρικής Ασίας όπως το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν, όπου το 5% έως 12% των αγοριών και των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα και λιγότερο από 5% ήταν παχύσαρκα.

Διατροφικές συνήθειες

Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 80% των παιδιών είχαν πρωινό καθημερινά, περίπου το 45% έτρωγαν φρούτα καθημερινά και περίπου το 25% κατανάλωναν λαχανικά καθημερινά. Ωστόσο, τα στοιχεία σε επίπεδο χώρας για αυτές τις υγιεινές συνήθειες ποικίλλουν ευρέως: η καθημερινή κατανάλωση κυμαινόταν από 49% έως 96% για το πρωινό, από 18% έως 81% για τα φρούτα και από 9% έως 74% για τα λαχανικά.

Η συχνή κατανάλωση γλυκών σνακ (27% των παιδιών συνολικά) ήταν πιο διαδεδομένη από την κατανάλωση αλμυρών σνακ (14%). Το ποσοστό των παιδιών που τρώνε αυτά τα ανθυγιεινά τρόφιμα περισσότερο από 3 ημέρες την εβδομάδα κυμάνθηκε επίσης πολύ μεταξύ των χωρών – από 5% έως 62% για γλυκά σνακ και από λιγότερο από 1% έως 35% για αλμυρά σνακ.

Σωματική δραστηριότητα

Κατά μέσο όρο, 1 στα 2 παιδιά χρησιμοποίησαν ενεργή μεταφορά (περπάτημα ή ποδηλασία) από και προς το σχολείο. Σε όλες τις χώρες, τα περισσότερα παιδιά περνούσαν τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα παίζοντας έξω (από 62% έως 98% σε διαφορετικές χώρες).

Τα παιδιά με πιο μορφωμένους γονείς είχαν περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούν με αθλήματα / χορό στις περισσότερες χώρες. Η διαφορά μεταξύ των παιδιών των γονέων με υψηλό και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ξεπέρασε τις 20 ποσοστιαίες μονάδες σε 7 χώρες. Αντίθετα, τα παιδιά των λιγότερο μορφωμένων γονέων είχαν περισσότερες πιθανότητες να περπατούν ή να κάνουν ποδήλατο από και προς το σχολείο.

Έλλειψη δεδομένων για παιδιά κάτω των 5 ετών

Η COSI παρέχει στην Περιφέρεια ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας και τους καθοριστικούς παράγοντες της παιδικής παχυσαρκίας για παιδιά ηλικίας δημοτικού. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο σύνολο δεδομένων για παιδιά κάτω των 5 ετών. Η ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβουλιών παρακολούθησης για αυτήν την ομάδα ηλικίας με την υποστήριξη όλων των κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερομένων είναι επείγουσα.

ΠΗΓΗ: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI): report on the fourth round of data collection, 2015–2017. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341189/WHO-EURO-2021-2495-42251-58349-eng.pdf