Η εστίαση στα θετικά χαρακτηριστικά των μαθητών στην τάξη οδηγεί στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους

Η εστίαση στα θετικά χαρακτηριστικά των μαθητών στην τάξη οδηγεί στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους

Μέσα στο σχολικό περιβάλλον αρκετές φορές παρατηρούνται φαινόμενα αρνητικών συμπεριφορών από τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις συμπεριφορές, πολλές φορές καταφεύγουν σε επιπλήξεις των μαθητών ή εστιάζουν στην αρνητική συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας συνεχώς στους μαθητές τους τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνουν.

Μια νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο Missouri εντόπισε ότι αυτή η πρακτική δεν είναι ωφέλιμη προς τους μαθητές. Αντ’ αυτού, για να μπορέσει να βελτιωθεί η συμπεριφορά των μαθητών, χρειάζεται να υπάρχουν σαφείς προσδοκίες από τους εκπαιδευτικούς για τις συμπεριφορές που περιμένουν από τους μαθητές τους και θετική ενθάρρυνση.

Από την πενταετή αυτή έρευνα με επιστημονικό υπεύθυνο τον Keith Herman φάνηκε πως οι σαφείς προσδοκίες έχουν θετικές επιδράσεις όχι μόνο στην μείωση των αρνητικών συμπεριφορών των μαθητών αλλά βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Ο  Herman έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την βελτίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών που μπορεί να έχουν διάφορες ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες (άγχος, κατάθλιψη) και επιθυμεί για τους μαθητές να έχουν θετική στάση για τον εαυτό τους και να αισθάνονται χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε την εν λόγω έρευνα εφαρμόζοντας το CHAMPS, μια εκπαιδευτική παρέμβαση για τη διαχείριση της συμπεριφοράς στην τάξη. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε βάσει της αλλαγής της εστίασης στα θετικά χαρακτηριστικά των μαθητών, τη θετική ενθάρρυνση και τη δημιουργία σαφών προσδοκιών από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές.

Η παρέμβαση έλαβε χώρα σε ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης της επαρχίας του St, Louis και διήρκησε πέντε χρόνια. Από την υλοποίησή φάνηκε η μείωση της διαταραχής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και η μείωση των προβλημάτων συγκέντρωσης που αντιμετώπιζαν οι μαθητές. Επιπλέον βελτιώθηκε η επίδοσή τους σε τυποποιημένες δοκιμασίες, αυξήθηκε η ενεργή εμπλοκή τους στο σχολικό περιβάλλον αλλά και ο χρόνος παραμονής των μαθητών σε εργασίες εντός της τάξης. Πέραν όμως των μαθητών, η παρέμβαση ενθάρρυνε και την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στις δυνατότητές τους να διαχειρίζονται της διαταραχές συμπεριφοράς.

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την συμμετοχή όλων των μαθητών. Δεδομένου ότι οι μαθητές δεν έχουν όλοι τις ίδιες αφετηρίες, ο Burke τονίζει πως χρειάζεται να συμπεριληφθούν και οι μαθητές που έχουν ζήσει διαφορετικές ή και πιο δύσκολες καταστάσεις που δυσκολεύουν την συμμετοχή τους στο σχολικό περιβάλλον. Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές ο Burke αναφέρει πως «σε ένα σεβαστό, αφοσιωμένο κλίμα στην τάξη χρειάζονται ισχυροί δάσκαλοι που είναι εξοπλισμένοι όχι μόνο με γνώσεις, αλλά με μια εργαλειοθήκη δεξιοτήτων και στρατηγικών για την παροχή της καλύτερης δυνατής διδασκαλίας».

Ο Herman υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά προς την επιτυχία λειτουργώντας με την πρόληψη ώστε να μειωθούν τα παιδιά που μπορούν να αναπτύξουν προβλήματα που χρειάζονται περαιτέρω παρέμβαση ειδικών.

Προσαρμογή κειμένου: Ράνια Χειμαρίου
Εκπαιδευστικός Προσχολικής Ηλικίας
MSc Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, ΕΚΠΑ

https://showme.missouri.edu/2021/focus-on-the-positive-to-improve-students-classroom-behavior/

Journal Reference: Keith C. Herman, Wendy M. Reinke, Nianbo Dong, Catherine P. Bradshaw. Can effective classroom behavior management increase student achievement in middle school? Findings from a group randomized trial.Journal of Educational Psychology, 2020; DOI: 10.1037/edu0000641