Η ΧΑΠ και το κάπνισμα σχετίζονται με υψηλότερη θνησιμότητα από τον ιό COVID-19

Η ΧΑΠ και το κάπνισμα σχετίζονται με υψηλότερη θνησιμότητα από τον ιό COVID-19

Οι ενεργοί καπνιστές και οι ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ/COPD) παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και θάνατο μετά από λοίμωξη COVID-19, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS ONE, στις 11 Μαΐου του 2020, από τον Jaber Alqahtani, του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου, και των συνεργατών του.

Η ΧΑΠ αποτελεί μία συχνή και χρόνια δυσλειτουργία του πνεύμονα, η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένη ροή αέρα. Υπολογίζεται ότι περίπου 251 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από τη νόσο παγκοσμίως. Δεδομένων των επιδράσεων του ιού SARS-COV-2 στην αναπνευστική λειτουργία, οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης προσπάθησαν να εκτιμήσουν τον επιπολασμό και τις επιδράσεις της ΧΑΠ σε ασθενείς με COVID-19.

Στη παρούσα μελέτη (μετά-ανάλυση), οι ερευνητές έψαξαν συστηματικά βάσεις δεδομένων στην επιστημονική βιβλιογραφία προκειμένου να βρουν υπάρχουσες δημοσιευμένες μελέτες βασισμένες σε επιδημιολογικά, κλινικά και άλλα χαρακτηριστικά του ιού COVID-19. Παράλληλα, διερεύνησαν τον επιπολασμό της ΧΑΠ σε ασθενείς με COVID-19. Τα 123 πιθανά σχετικά ;άρθρα που εντόπισαν περιορίστηκαν τελικά σε 15 μελέτες, οι οποίες πληρούσαν όλα τα κριτήρια συμπερίληψης και ποιότητας . Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν είχαν συνολικά 2473 επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης από COVID-19. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 58 (2,3 %) είχαν διαγνωσμένη ΧΑΠ, ενώ 221 άτομα (9%) ήταν καπνιστές.

Οι ασθενείς με ΧΑΠ είχαν 63% μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής μορφής COVID-19 και 60% μεγαλύτερη πιθανότητα για θάνατο σε σύγκριση με εκείνους που δεν έπασχαν από ΧΑΠ, οι οποίοι σημείωσαν μεγαλύτερο κίνδυνο μόνο κατά 33, 4% (RR 1.88, 95% CI 1.4-2.4) και 55% (RR 1.1, 95% CI 0.6-1.8) αντίστοιχα. Αντίθετα, οι ενεργοί καπνιστές ήταν 1,45 φορές πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές της νόσου σε σύγκριση με τους παλιούς καπνιστές και εκείνους που δεν είχαν καπνίσει ποτέ (95% CI 1.03-2.04). Η μελέτη δεν ήταν ικανή να εξετάσει εάν υπήρχε σύνδεση μεταξύ της συχνότητας των παροξύνσεων της ΧΑΠ, ή της σοβαρότητας της νόσου, και της έκβασης ή των επιπλοκών της λοίμωξης COVID- 19. Τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα λόγω του γεγονότος ότι λίγες μελέτες ήταν διαθέσιμες για αξιολόγηση, όπως επίσης λιγοστές ήταν και οι διαφορετικές τοποθεσίες, οι ρυθμίσεις και τα σχέδια των μελετών που συμπεριλήφθηκαν.
Ο συγγραφέας πρόσθεσε: «Παρά το χαμηλό ποσοστό επιπολασμού της ΧΑΠ και του καπνίσματος στις περιπτώσεις ασθενών με COVID- 19, τόσο η ΧΑΠ όσο και οι ενεργοί καπνιστές συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρής λοίμωξης κα θνησιμότητας».

Προσαρμογή άρθρου: Κατερίνα Τσαντίλα, Νοσηλεύτρια
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Journal Reference: Jaber S. Alqahtani, Tope Oyelade, Abdulelah M. Aldhahir, Saeed M. Alghamdi, Mater Almehmadi, Abdullah S. Alqahtani, Shumonta Quaderi, Swapna Mandal, John R. Hurst. Prevalence, Severity and Mortality associated with COPD and Smoking in patients with COVID-19: A Rapid Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE, 2020; 15 (5): e0233147 DOI: 10.1371/journal.pone.0233147

Photo by PxHere