Οι γυναίκες είναι 10% πιο πιθανό να αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς στα αστικά ΜΜΜ από ότι οι άνδρες – μελέτη από 28 πόλεις σε 4 ηπείρους

Οι γυναίκες είναι 10% πιο πιθανό να αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς στα αστικά ΜΜΜ από ότι οι άνδρες – μελέτη από 28 πόλεις σε 4 ηπείρους

Η νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Imperial College London με δεδομένα από το 2009 έως το 2018, εξέτασε το 1/3 από ένα εκατομμύριο απαντήσεις επιβατών που συμμετείχαν σε έρευνες ικανοποίησης πελατών (Customer Satisfaction Surveys – CSSs) σε 28 πόλεις από 4 ηπείρους.

Διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο, οι γυναίκες έχουν 10% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να μην αισθάνονται ασφαλείς στους συρμούς του μετρό και 6% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να μην αισθάνονται ασφαλείς στα λεωφορεία.

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των γυναικών και των ανδρών για την ασφάλεια ήταν στην Ευρώπη, όπου οι γυναίκες είχαν 12% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς.

Η μικρότερη διαφορά εμφανίστηκε στην Νότια Αμερική, όπου οι γυναίκες είχαν 9% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να αναφέρουν πως δεν αισθάνονται ασφαλείς. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα ευρήματα επισημαίνουν ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που θα μπορούσε να εμποδίσει ορισμένες γυναίκες να εξελιχθούν τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

Η επικεφαλής συγγραφέας Laila Ait Bihi Ouali, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Imperial College London, δήλωσε: “Η αίσθηση της μη ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας για όσους έχουν πληγεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι γυναίκες που δεν νιώθουν ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενδέχεται να απορρίψουν δουλειές που έχουν συγκεκριμένο ωράριο ή να αποφύγουν κοινωνικές ή επαγγελματικές εκδηλώσεις που απαιτούν την επιβίβαση σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.” “Η μελέτη μας διεξήχθη με δεδομένα πριν από το ξέσπασμα του κορωνοϊού, αλλά το μήνυμα της θα είναι εξίσου σημαντικό όταν η ζωή επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς.”

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of the Royal Statistical Society: Series A.

Ασφάλεια και ικανοποίηση
Οι υπεύθυνοι για την λειτουργία των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) αποστέλλουν ετησίως στους επιβάτες ηλεκτρονικές έρευνες διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης τους, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να μετρήσουν το αίσθημα ικανοποίησης από το δίκτυο μεταφορών. Η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις στις οποίες εκφράζεται ο βαθμός συμφωνίας των επιβατών σε ποικίλες δηλώσεις που αφορούν την διαθεσιμότητα, τον χρόνο, τις πληροφορίες, την άνεση, την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση πελατών, την προσβασιμότητα, το περιβάλλον και την συνολική ικανοποίηση.

Οι επιλογές απάντησης είναι συνήθως: συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα.
Για την διεξαγωγή της μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν 327.403 ολοκληρωμένες απαντήσεις της έρευνας από το 2009 έως το 2018.
Εκτός από τη μέτρηση των συνολικών βαθμολογιών ικανοποίησης, επικεντρώθηκαν στις απαντήσεις τριών ερωτήσεων σχετικά με το αίσθημα ‘ασφάλειας’ και όρισαν αριθμούς από το ένα έως το πέντε για κάθε πιθανή απάντηση (ένα για το ‘συμφωνώ απόλυτα’ και πέντε για το ‘διαφωνώ απόλυτα’) για να ποσοτικοποιήσουν τις απαντήσεις.

Στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματα των ανδρών και των γυναικών και εξέτασαν παράλληλα μεταβλητές, όπως τα ποσοστά βίας εντός του δικτύου μαζικής μεταφοράς, τον αριθμό των βαγονιών που αντιστοιχούν ανά τρένο και την πληρότητα των σταθμών.
Διαπίστωσαν πως περίπου οι μισές γυναίκες που ερωτήθηκαν ένιωθαν ασφαλείς στις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες (το 45% ένιωθε ασφάλεια στους συρμούς και τους σταθμούς του μετρό και το 55% ένιωθε ασφάλεια στα λεωφορεία), αλλά και ότι οι γυναίκες έχουν 10% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ασφάλεια στους συρμούς και τους σταθμούς του μετρό και 6% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να μην νιώσουν ασφαλείς στα λεωφορεία.

Η έρευνα, επίσης, έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν συνολικά λιγότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες με τις υπηρεσίες μεταφορών, αλλά οι ψαλίδα μεταξύ των φύλων ήταν σαφώς μικρότερη στα αποτελέσματα που αφορούσαν τον βαθμό ικανοποίηση (3% για τα μετρό και 2.5% για τα λεωφορεία), από τα αποτελέσματα που αφορούσαν την ασφάλεια. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι αυτό αναδεικνύει την ασφάλεια ως σημαντικό παράγοντα στην διερεύνηση της ικανοποίησης των επιβατών.

Χαρακτηριστικά μεταφορών
Διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη περισσότερου προσωπικού εντός των συρμών του μετρό, δεν φαίνεται να σχετίζεται με το αίσθημα ασφάλειας. Αντίθετα, η ύπαρξη περισσότερου προσωπικού στους σταθμούς, καθώς και η ύπαρξη πολλών επιβατών στους σταθμούς, συρμούς και στα λεωφορεία συνδέθηκε με αυξημένο αίσθημα ασφάλειας.

Τα υψηλότερα ποσοστά βίας στα δίκτυα μεταφορών – ιδιαίτερα οι ληστείες – συνδέθηκαν με μειωμένο αίσθημα ασφάλειας, όπως και η ύπαρξη πολλών βαγονιών ανά τρένο και το μεγάλο μέγεθος των βαγονιών
.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως ο ποσοτικός προσδιορισμός του αισθήματος ασφάλειας στα δημόσια ΜΜΜ από τα δεδομένα της έρευνας των δικτύων μεταφοράς, θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία απτών στόχων, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το αίσθημα ασφάλειας των ανθρώπων. Η Laila δήλωσε: “Η έρευνα μας αποκαλύπτει ένα χάσμα στα επίπεδα ασφάλειας των επιβατών που συχνά παραβλέπεται. Ελπίζουμε πως με την ποσοτικοποίηση του αισθήματος ασφάλειας, οι εταιρείες αστικών λεωφορείων και μετρό μπορούν να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των γυναικών και να ελαττώσουν την ψαλίδα ανάμεσα στα δύο φύλα.” Ένας από τους συντάκτες της μελέτης, ο Dan Graham, επίσης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Imperial College London, δήλωσε: “Το αίσθημα μη ασφάλειας στις δημόσιες συγκοινωνίες μπορεί να εμποδίσει τους ανθρώπους να ζήσουν. Ελπίζουμε πως τα αποτελέσματα μας θα επισημάνουν το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά το αίσθημα ασφάλειας και θα παρακινήσει τις εταιρείες μεταφορών να εφαρμόσουν αλλαγές για να βοηθήσουν τις γυναίκες να αισθάνονται πιο ασφαλείς στις δημόσιες συγκοινωνίες.” Στη συνέχεια, οι ερευνητές θα εξετάσουν πιο στενά τις συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των μέσων μεταφοράς με το αίσθημα ασφάλειας για να προσπαθήσουν να αποκρυπτογραφήσουν τα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να αλλάξουν οι εταιρείες για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας στους επιβάτες. Θα εξετάσουν επίσης πόσο, το χάσμα ανάμεσα στις αντιλήψεις των ανδρών και των γυναικών σχετικά με την ασφάλεια, αντικατοπτρίζει το ευρύτερο αστικό περιβάλλον.

Οι δηλώσεις που εξέτασαν ήταν οι ακόλουθες:
“Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι ένα ασφαλές μέρος για μένα”
“Τα τρένα είναι ένα ασφαλές μέρος για μένα”
“Τα λεωφορεία είναι ένα ασφαλές μέρος για μένα”

The metro networks studied were: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG, Berlin), Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), Mass Transit Railway (MTR, Hong Kong), the Underground (London), Sistema de Transporte Colectivo (STC, Mexico City), Metro de Madrid, Moscow Metro, New York City Transit (NYCT, New York), the Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP, Paris) that include both the Metro and the Réseau Express Régional (RER), Metro de Santiago and the Singapore Mass Rapid Transit (SMRT, Singapore). The Nova group is a consortium of small to medium sized metros including: Buenos Aires Metrovias, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB, Barcelona), Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB, Brussels), Bangkok Expressway and Metro Public Company (BEM, Bangkok), Docklands Light Railway (DLR, London), Istanbul Ulasim, RapidKL / Prasarana (Kuala Lumpur), Metropolitano de Lisboa, Société de Transport de Montréal (STM, Montréal), Newcastle Nexus, Metro Rio (Rio de Janeiro), Toronto Transit Commission (TTC, Toronto) and Vancouver SkyTrain (Vancouver, Canada).
The bus networks studied were: Transport Metropolitans de Barcelona (TMB, Barcelona), Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB, Brussels), Dublin Bus (Dublin), IETT Isletmeleri Genel Müdürlügü (IETT, Istanbul), Rapid Bus Sdn Bhd (Rapid KL, Kuala Lumpur), Companhia Carris de Ferro de Lisboa (Carris, Lisbon), London Buses (LBSL, London), Société de Transport de Montréal (STM, Montréal), MTA New York City Transit and MTA Bus (New York), the Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP, Paris), King County Metro (KCM, Seattle), SMRT Buses (Singapore), State Transit (Sydney), and Coast Mountain Bus Company (CMBC, Vancouver).

Πηγή: http://www.imperial.ac.uk/news/196474/women-10-more-likely-than-report/ Women 10% more likely than men to report feeling unsafe on city public transport (by Caroline Brogan, 25 March 2020)

Journal Reference: Laila Ait Bihi Ouali, Daniel J. Graham, Alexander Barron, Mark Trompet. Gender differences in the perception of safety in public transport. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 2020; DOI: 10.1111/rssa.12558

Προσαρμογή κειμένου:
Κατερίνα Ασλάνογλου, Ψυχολόγος,
ΠΜΣ Προαγωγή & Αγωγή Υγείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ