Οι μισές από τις γυναίκες με HIV στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται αργά

Οι μισές από τις γυναίκες με HIV στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται αργά

Πολλές γυναίκες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, ιδιαίτερα εκείνες στη δεκαετία των 40 ετών, διαγιγνώσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο της μόλυνσης από τον ιό HIV, όταν το ανοσοποιητικό τους σύστημα αρχίζει ήδη να αποτυγχάνει. Είναι τρεις έως τέσσερις φορές πιο πιθανό να διαγνωστούν αργότερα από ότι οι νεότερες γυναίκες. Σύμφωνα με στοιχεία για το 2018 που δημοσιεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το ένα τρίτο των 141. 000 νέων διαγνώσεων HIV στη συγκεκριμένη περιοχή και αποτελούν πληθυσμό που χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου.

Τέτοιες αναλογίες αργοπορημένων διαγνώσεων οφείλονται εν μέρει στη σχετικά χαμηλή κάλυψη των ελέγχων του ιού HIV στην περιοχή και αποτελούν ένδειξη ότι οι σεξουαλικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένου του HIV και άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στους μεγαλύτερους ενήλικες.

Τα δύο τρίτα (60%) των γυναικών με HIV που αναγνώσθηκαν το 2018 ήταν στην ηλικιακή ομάδα 30-49 ετών. Η ετεροσεξουαλική επαφή ήταν η συχνότερα αναφερθείσα κατάσταση μετάδοσης του ιού HIV (92%) μεταξύ των γυναικών στην περιοχή.
Ο Vytenis Andriukaitis, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, επισημαίνει: “Πολλοί άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV δεν το γνωρίζουν ακόμα. Όσο πιο γρήγορα οι γυναίκες και οι άνδρες γνωρίζουν ότι νοσούν, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να τεθούν σε αντιρετροϊκή θεραπεία και να σταματήσουν τη μετάδοση του ιού HIV. Είναι λοιπόν σημαντικότερο οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας να υποστηρίζουν την εύκολη πρόσβαση στον έλεγχο και τη γρήγορη σύνδεση με τη φροντίδα, προκειμένου να φέρουν τους ανθρώπους πιο γρήγορα στο στάδιο όπου δεν είναι πλέον μεταδοτικοί.”

Βελτίωση των ελέγχων έτσι ώστε η θεραπεία να μπορεί να φτάσει σε όσους την χρειάζονται
Η έγκαιρη διάγνωση του HIV επιτρέπει στους ανθρώπους να ξεκινήσουν νωρίτερα τη θεραπεία του HIV, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τις πιθανότητες να ζήσουν μια μακρά και υγιή ζωή. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού HIV σε άλλους, καθώς η αποτελεσματική θεραπεία οδηγεί σε μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, που σημαίνει ότι ο ιός δεν μπορεί πλέον να μεταδοθεί σε άλλους.
Οι ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για τον αυτοέλεγχο για τον HIV και η καθοδήγηση βάσει των τεκμηρίων του ECDC σχετικά με τις ολοκληρωμένες εξετάσεις για τον ιό HIV και τη ιογενή ηπατίτιδα συνιστούν καινοτόμες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τον αυτοέλεγχο και τον έλεγχο/εξετάσεις στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας της κοινότητας.

Οι ενισχυμένες στρατηγικές για τη διάγνωση των γυναικών νωρίτερα περιλαμβάνουν:
– αύξηση της ευαισθητοποίησης των γυναικών και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ·
– παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου προσαρμοσμένων στις ανάγκες των γυναικών ·
– ενημέρωση των συντρόφων των ανδρών που διαγιγνώσκονται με τον ιό HIV ·
– παροχή εξετάσεων για τον ιό HIV με βάση ειδικές καταστάσεις υγείας, όπως άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, ιική ηπατίτιδα, φυματίωση ή ορισμένους τύπους καρκίνου.

SOURCE: Half of all women with HIV are diagnosed late in Europe
PRESS RELEASE: Stockholm/Copenhagen, 28 November 2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/half-all-women-hiv-are-diagnosed-late-europe

ECDC-WHO HIV/AIDS surveillance in Europe 2019 (2018 data)
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2019-2018-data

Mårdh O, Quinten C, Kuchukhidze G, Seguy N, Dara M, Amato-Gauci AJ, et al. HIV among women
in the WHO European Region – epidemiological trends and predictors of late diagnosis, 2009-2018.
Euro Surveill. 2019;24(48):1900696