Έκθεση του ΠΟΥ: Αγνοώντας την υγεία των φυλακισμένων σήμερα, δημιουργείται υψηλό κόστος για την κοινωνία αργότερα

Έκθεση του ΠΟΥ: Αγνοώντας την υγεία των φυλακισμένων σήμερα, δημιουργείται υψηλό κόστος για την κοινωνία αργότερα

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το επίπεδο υγείας στις φυλακές στην Ευρώπη παρουσιάζει την ανάλυση δεδομένων από 39 χώρες, σχετικά με το επίπεδο υγείας των φυλακισμένων και το σύστημα υγείας που τους εξυπηρετεί. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μεταξύ 2016 και 2017 με σκοπό την δυνατότητα επίβλεψης και επιτήρησης της υγείας στις φυλακές. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι τα συστήματα επίβλεψης και επιτήρησης για την υγεία είναι ανεπαρκή.  Αυτό επηρεάζει την δημιουργία πολιτικών βασισμένων σε δεδομένα που αποτελεσματικά στοχεύουν στις ανάγκες των φυλακών.

Από τη φυλακή στην κοινότητα

Περίπου 6 εκατομμύρια άτομα φυλακίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Μετά την αποφυλάκιση, τα ποσοστά παραβατικότητας και επαναφυλάκισης είναι υψηλά. Η έκθεση καταδεικνύει ότι αυτός ο κύκλος μεταξύ φυλακής και κοινότητας συχνά οδηγεί σε ασύνδετες και αναποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας εκτός φυλακής.
Κατά τις αρχικές μέρες της αποφυλάκισης κάποιου, ο κίνδυνος αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμού και υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών ουσιών αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η συνεχιζόμενη παροχή φροντίδας κατά την διάρκεια αυτής της μετάβασης είναι ύψιστης σημασίας. Χάσματα στην παροχή φροντίδας κατά την περίοδο αυτή έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την δημόσια υγεία και μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα μιας χώρας να αντιμετωπίσει τις ανισότητες.
“Μια σημαντική μερίδα φυλακισμένων επιστρέφει στην κοινωνία κάθε χρόνο. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της φυλακής ως χώρο δημόσιας υγείας, δίνει την ευκαιρία να υποστηριχθούν και να προστατευτούν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες μέσω δράσεων δημόσιας υγείας και αύξησης της εγγραματοσύνης γύρω από την υγεία”, είπε ο Dr. Bente Mikkelsen, Διευθυντής της Μονάδας των Μη Μεταδοτικών Ασθενειών και Προαγωγής Υγείας δια βίου στο Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.
“Μια ποινή φυλάκισης που αφαιρεί από το άτομα το δικαίωμα της ελευθερίας, δεν πρέπει να του στερεί επίσης την υγεία και το δικαίωμα σε αυτήν”, πρόσθεσε.

Σημεία κλειδιά και αριθμοί για την Ευρώπη

Αυτοκτονία και ψυχική υγεία
• 13,5% των θανάτων στην φυλακή οφείλεται σε αυτοκτονία
• 14% των κρατών-μελών αναφέρουν ότι δεν χρησιμοποιούν τεστ ανίχνευσης για σοβαρές ψυχικές νόσους κατά ή αμέσως μετά την άφιξη στην φυλακή.
• Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν, όλα τα άτομα κατά την άφιξή τους στην φυλακή να περνούν από τεστ ανίχνευσης για  διαταραχές ψυχικής υγείας, πρόθεσης αυτοτραμαυτισμού και αυτοκτονικής συμπεριφοράς όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Χρήση ουσιών
• Μόλις το 51% των χωρών έχουν εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των θανάτων που οφείλονται σε χρήση ουσιών αμέσως μετά την αποφυλάκιση
• Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν προγράμματα ολοκληρωμένης φαρμακευτικής επίβλεψης και μεθόδους ανίχνευσης για επικίνδυνη χρήση ουσιών σε όλα τα άτομα κατά την είσοδό τους στη φυλακή

HIV και φυματίωση
• Ο επιπολασμός του HIV, διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά τα υψηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αφορούν το 5,4% των ανδρών και το 4,7% των γυναικών που βρίσκονται στις φυλακές
• Ο επιπολασμός της φυματίωσης επίσης διαφέρει ανάλογα την χώρα, αλλά το υψηλότερο ποσοστό βρίσκεται στις φυλακές και ανέρχεται στο 25%
• Οι οδηγίες του ΠΟΥ προτείνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι για HIV, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και ΣΜΝ είναι διαθέσιμοι αλλα όχι υποχρεωτικοί κατά την άφιξη των φυλακισμένων. Επιπλέον, η συμβουλευτική πριν και μετά τον έλεγχο πρέπει να είναι διαθέσιμη, καθώς επίσης και η κατάλληλη θεραπεία και εμβολιασμός.
• Οι οδηγίες του ΠΟΥ επίσης προτείνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαγνωστικούς ελέγχους για φυματίωση κατά την είσοδο ενός ατόμου στη φυλακή.

Πηγή: New WHO report: Ignoring the health of people in prisons now comes at a high cost for society later
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/397915/Health_in_prisons_report_online.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/new-who-report-ignoring-the-health-of-people-in-prisons-now-comes-at-a-high-cost-for-society-later

Προσαρμογή κειμένου: Έλενα Νταλαούτη, Γιατρός
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας
Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ
Photo by Pixabay