Η Δύναμη των Πόλεων: Αντιμετώπιση των μη-μεταδιδόμενων ασθενειών και των τραυματισμών από τροχαία – νέα έκθεση του ΠΟΥ

Η Δύναμη των Πόλεων: Αντιμετώπιση των μη-μεταδιδόμενων ασθενειών και των τραυματισμών από τροχαία – νέα έκθεση του ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει την αστικοποίηση ως μία από τις βασικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στον 21ο αιώνα. Συνήθως συζητείται με αρνητικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των εξάρσεων των μολυσματικών νοσημάτων, των ανθυγιεινών τρόπων ζωής και των περιβαλλοντικών απειλών. Ωστόσο, οι πόλεις προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω των κατάλληλων πολιτικών και δράσεων. Η παρούσα έκθεση αποτελεί έκκληση για τους ηγέτες των πόλεων να ανταποκριθούν στην πρόκληση και να δείξουν στον κόσμο πώς η τοπική δράση μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων υγείας.

Οι πόλεις αντιμετωπίζουν χιλιάδες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία: υγιεινή, ατμοσφαιρική ρύπανση, αστική βία, οδική ασφάλεια και πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα και χώρους. Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται σε δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αστική υγεία: τις μη-μεταδοτικές ασθένειες (non-communicable diseases /NCDs) και τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα.

Τα NCDs, που περιλαμβάνουν καρκίνους, διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις και χρόνιες αναπνευστικές νόσους, σκοτώνουν 41 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο και αντιπροσωπεύουν το 71% όλων των θανάτων. Αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως συνθήκες οι οποίες επηρεάζονται από τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και συχνά καθοδηγούνται από πτυχές της αστικοποίησης. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την ανθυγιεινή διατροφή, τη σωματική αδράνεια και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ. Το 2018, η ατμοσφαιρική ρύπανση αναγνωρίστηκε επίσης ως παράγοντας κινδύνου των NCDs.

Εν τω μεταξύ, τα ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας σκοτώνουν άλλους 1.35 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου ατόμων ηλικίας 5-29 ετών. Τα τροχαία αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντικό οικονομικό βάρος: το κόστος για τις περισσότερες χώρες είναι κατά μέσο όρο 3% του ΑΕΠ, ενώ για τις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι υψηλότερο.

Αυτές οι επιβαρύνσεις για την υγεία και το οικονομία μπορούν να προληφθούν μέσω δράσεων σε επίπεδο πόλης. Οι παράγοντες κινδύνου για τα NCDs και τους τραυματισμούς στους δρόμους επηρεάζονται από το αστικό περιβάλλον. Επιλέγοντας τις σωστές πολιτικές και προγράμματα, οι τοπικές αρχές μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον πόλης που να υποστηρίζει καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία

Δέκα τομείς παρέμβασης έχουν προσδιοριστεί ως ένα δείγμα από το τι μπορούν να κάνουν οι πόλεις για να αντιμετωπίσουν τα NCDs και την οδική ασφάλεια.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ για τα NCDs: Να διενεργούν δημογραφικές έρευνες σχετικά με τους παράγοντες συμπεριφοράς κινδύνου για NCDs, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, οι διατροφικές συνήθειες και η σωματική άσκηση.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ: Να προστατεύσουν τους ανθρώπους από το παθητικό κάπνισμα μέσω της εισαγωγής, της μετάβασης και της επιβολής σε νομοθεσίας που καθιστά όλους τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους 100% χωρίς καπνό.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΥ: Πλήρεις απαγορεύσεις σε όλες τις μορφές άμεσης και έμμεσης διαφήμισης, προώθησης και χορηγιών προιόντων καπνού.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ: Θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση της κατανάλωσης ροφημάτων ζάχαρη, όπως οι φόροι επί της παραγωγής ή πώλησης.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ: Εφαρμογή των βασικών συνιστωσών του ερευνητικά τεκμηριωμένου πακέτου WHO SHAKE για τη μείωση του αλατιού.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΒΑΔΙΣΜΑ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ: Βελτίωση των οδικών δικτύων πεζών και ποδηλάτων και την υποδομή σε ολόκληρη την πόλη για να εξασφαλίσετε ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και να προωθείται περισσότερα οι περίπατοι και η ποδηλασία για αναψυχή και μεταφορά.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ: Μείωση της ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα μέσω παρεμβάσεων σε ρυπογόνους τομείς, όπως τις μεταφορές, τα στερεά απόβλητα και τις βιομηχανίες, και προωθήση καθαρότερου εσωτερικόυ αέρα μέσω της πρόσβασης σε καθαρότερα καύσιμα και τεχνολογίες για το μαγείρεμα, τη θέρμανση και το φωτισμό.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ: Αυξήση της επιβολής των νόμων για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ: Καθιέρωση χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και ενίσχυση της υπάρχουσας επιβολής ορίων ταχύτητας.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ: Αύξηση της επιβολής της χρήσης κράνους ζώνης ασφαλείας και μοτοσικλέτας.

Πηγή: The power of cities: tackling noncommunicable diseases and road safety. Geneva: World
Health Organization; 2019 (WHO/NMH/PND/2019.9). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ: https://www.who.int/ncds/publications/tackling-ncds-in-cities/en/