Τα κράτη με ισχυρά δικαιώματα των γυναικών είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη υγεία και ταχύτερη ανάπτυξη

Τα κράτη με ισχυρά δικαιώματα των γυναικών είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη υγεία και ταχύτερη ανάπτυξη

Τα κράτη με ισχυρά δικαιώματα των γυναικών είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερη υγεία και ταχύτερη ανάπτυξη πληθυσμού από εκείνα που δεν προωθούν και δεν προστατεύουν αυτές τις αξίες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο online περιοδικό BMJ Open. Αυτή η τάση είναι εμφανής ακόμη και σε πιο φτωχές χώρες, λένε οι ερευνητές.

Ενώ πολλά μέρη του κόσμου έχουν σημειώσει καλή οικονομική πρόοδο, τα δικαιώματα των γυναικών συχνά παραβλέπονται, λένε οι ερευνητές. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες έχουν υπογράψει το διεθνές σύμφωνο για τις γυναίκες, το οποίο είναι επίσημα γνωστό ως Η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW).

Οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν αν υπάρχει σχέση μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και της βελτίωσης της υγείας και αειφόρου ανάπτυξης και αν τελικά τα δικαιώματα των γυναικών ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό, τι τα οικονομικά και κοινωνικά ή τα πολιτειακά και πολιτικά δικαιώματα μόνο.
Αναλύθηκαν βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για την υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα για 162 χώρες για την περίοδο 2004-2010. Οι χώρες ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το σεβασμό που αποδίδουν στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών: με υψηλό σκορ (44), με μέτριο σκορ (51), και με φτωχό σκορ (63).

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα ισχυρά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα συνδέονται με καλύτερα / βελτιωμένα των αποτελέσματα υγείας, πιθανώς λόγω των δαπανών για την υγεία ανά κάτοικο του πληθυσμού, λένε οι ερευνητές. Αλλά αυτό δεν συνέβη όταν εξέτασαν τις χώρες βάσει των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών.

Συνολικά, οι χώρες με ισχυρά δικαιώματα των γυναικών είχαν καλύτερη/βελτιωμένη υγεία από εκείνες στις οποίες τα δικαιώματα των γυναικών ήταν μόνο μερικώς ή ελάχιστα σεβαστά.  Αυτοί οι δείκτες υγείας περιλαμβάνουν την πρόληψη ασθενειών, όπως ο εμβολιασμός, την αναπαραγωγική υγεία, τα ποσοστά θνησιμότητας και το προσδόκιμο ζωής. Στις χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, ήταν ιδιαίτερα σεβαστά, αλλά όπου η πρόσβαση σε νοσοκομειακά κρεβάτια και γιατρούς ήταν παρόλα αυτά κάτω από το μέσο όρο, τα αποτελέσματα για την υγεία εξακολουθούσαν να είναι σταθερά καλύτερα από τον μέσο όρο.

“Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και με έλλειψη πόρων, εάν μια χώρα έχει ισχυρή δομή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα αποτελέσματα για την υγεία είναι καλύτερα”, γράφουν οι ερευνητές.
Αλλά οι χώρες όπου μόνο τα πολιτειακά και πολιτικά δικαιώματα ήταν πολύτιμα είχαν διαφορετικά επίπεδα υγείας.
Και παρά το γεγονός ότι κάποιες χώρες σέβονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, δεν προστατεύουν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών.

Η μελέτη αυτή ήταν παρατήρησης, η οποία χρησιμοποίησε μέσες τιμές για την υγεία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να φανερώσει αιτιολογική σχέση. Περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε χώρες με παρόμοιες τάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για να εντοπιστούν οι γενικές τάσεις, λένε οι ερευνητές.

Αλλά η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα γυναικών, αλλά ένα ζήτημα ανάπτυξης, προτείνουν. «Σήμερα, η αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει συχνά αμφισβητηθεί από οικονομικής άποψης, ωστόσο, τα δεδομένα μας διαπιστώνουν ότι αντί να περιορίζουν την πρόοδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών μπορούν μόνο να ωφελήσουν», καταλήγουν .

Πηγή: Nations with strong women’s rights likely to have better population health and faster growth (July 18, 2019 by Emma Johnson) https://blogs.bmj.com/bmjopen/2019/07/18/nations-with-strong-womens-rights-likely-to-have-better-population-health-and-faster-growth/

Journal Reference: Kamiar Alaei, Sedef Akgüngör, Weng-Fong Chao, Sayyida Hasan, Allyson Marshall, Emily Schultz, Arash Alaei. Cross-country analysis of correlation between protection of women’s economic and social rights, health improvement and sustainabledevelopment. BMJ Open, 2019; 9 (6): e021350