Μελέτη δείχνει πως μια ώρα μάθησης στη φύση κάθε εβδομάδα βελτιώνει την ευεξία των παιδιών και αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών

Μελέτη δείχνει πως μια ώρα μάθησης στη φύση κάθε εβδομάδα βελτιώνει την ευεξία των παιδιών και αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών

Μελέτη του πανεπιστημίου Swansea αποκαλύπτει πως μόλις μια ώρα την εβδομάδα μάθησης στο εξωτερικό περιβάλλον έχει τεράστια οφέλη για τα παιδιά και επίσης ενισχύει την εργασιακή ικανοποίηση των δασκάλων.
Μέσω συνεντεύξεων και ομάδων εστιασμένης συζήτησης, οι ερευνητές διερεύνησαν τις απόψεις και τις εμπειρίες των μαθητών ηλικίας 9-11 ετών και των εκπαιδευτικών σε τρία δημοτικά σχολεία στη Νότια Ουαλία που υιοθέτησαν το πρόγραμμα υπαίθριου μαθήματος, το οποίο περιλάμβανε τη διδασκαλία του προγράμματος σπουδών στο φυσικό περιβάλλον για τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στην παρέμβαση ανέφεραν διάφορα οφέλη της εξωτερικής μάθησης, τόσο για το παιδί όσο και για τον δάσκαλο, όπως βελτίωση της ευεξίας, της εκπαίδευσης και της εμπλοκής στο σχολείο. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Emily Marchant του Πανεπιστήμιου Swansea, εξήγησε: «Βρήκαμε ότι οι μαθητές ένιωσαν αίσθηση ελευθερίας όταν βρισκόταν έξω από τους περιοριστικούς τοίχους της τάξης. Ένιωσαν περισσότερο ικανοί να εκφραστούν και απολάμβαναν την δυνατότητα της κίνησης κατά τη μάθηση. Επίσης, δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι και ήταν πιο θετικοί σχετικά με την εμπειρία μάθησης. Ακούσαμε επίσης πολλούς μαθητές να λένε ότι η ευεξία και η μνήμη τους ήταν καλύτερες και οι δάσκαλοι μας είπαν πως βοήθησε να συμμετάσχουν στο μάθημα όλοι οι μαθητές ».

Τα οφέλη της υπαίθριας εκπαίδευσης για τα παιδιά είναι καλά τεκμηριωμένα, αλλά το εύρημα αυτής της μελέτης είναι ο αντίκτυπος που είχε το πρόγραμμα υπαίθριας μάθησης στους εκπαιδευτικούς. Η Emily Marchant δήλωσε: “Αρχικά, ορισμένοι δάσκαλοι είχαν επιφυλάξεις σχετικά με τη ‘μεταφορά’ της αίθουσας σε εξωτερικούς χώρους, αλλά μόλις η υπαίθρια μάθηση ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών, μιλούσαν για μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και προσωπική ευεξία. Συνολικά, τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη δυνατότητα της εξωτερικής μάθησης ως εργαλείο στο διδακτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της εμπλοκής των παιδιών στο σχολείο και των αποτελεσμάτων στην υγείας τους”.

“Τα σχολεία της μελέτης μας έχουν συνεχίσει όλα την υπαίθρια μάθηση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους. Με την υποστήριξη και την αναγνώριση από τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης και τα υπουργεία, η υπαίθρια μάθηση θα μπορούσε να ενσωματωθεί επίσημα στο σχολικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. ”

Η μελέτη ‘Curriculum-based outdoor learning for children aged 9-11: A qualitative analysis of pupils’ and teachers’ views’, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS ONE.

Πηγή: Emily Marchant, Charlotte Todd, Roxanne Cooksey, Samuel Dredge, Hope Jones, David Reynolds, Gareth Stratton, Russell Dwyer, Ronan Lyons, Sinead Brophy. Curriculum-based outdoor learning for children aged 9-11: A qualitative analysis of pupils’ and teachers’ views. PLOS ONE, 2019; 14 (5): e0212242 DOI: 10.1371/journal.pone.0212242