Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη συνταγογράφηση της σωματικής δραστηριότητας στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη συνταγογράφηση της σωματικής δραστηριότητας στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II

Η Ομάδα Εργασίας Προληπτικής Καρδιολογίας (EAPC), της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), πρόσφατα δημοσίευσε στο έγκριτο περιοδικό European Journal of Preventive Cardiology συστάσεις σχετικά με την συνταγογράφηση της σωματικής δραστηριότητας για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II.
Είναι γνωστό ότι η ανθυγιεινή διατροφή και ο καθηστικός τρόπος ζωής έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη τύπου II. Δεδομένα από στατιστικές μελέτες αναφέρουν ότι ένας στους 11 ενήλικες παγκοσμίως έχει σακχαρώδη διαβήτη εκ των οποίων το 90% είναι διαβήτης τύπου II, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της καρδιαγγειακής νοσηρότητας.

Στην συγκεκριμένη αναφορά η Ομάδα Εργασίας Προληπτικής Καρδιολογίας, με επικεφαλή τον Δρ Kemps, καρδιολόγο στο ιατρικό κέντρο Maxima, Veldhoven, παροτρείνει τους ιατρούς να παρακινήσουν τους ασθενείς τους σε τρείς βασικούς άξονες:
• να ενσωματώσουν τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά τους,
• να θέσουν εφικτούς και μετρήσιμους στόχους,
• να σχεδιάσουν εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.

Ο Δρ Kemps, αναφέρει συγκεκιμένα ότι ο διαβήτης διπλασιάζει τον κίνδυνο θνησιμότητας, και παρόλο που η σωματική άσκηση μειώνει την επίπτωση του διαβήτη η πλειοψηφία των ασθενών δεν συμμετέχει σε προγράμματα άσκησης. Σύμφωνα με την σύσταση, έργο των κλινικών ιατρών αποτελεί επίσης η εκπαίδευση και υποστήριξη στην τήρηση των προγραμμάτων από τους ασθενείς, καθώς και η ενημέρωση για τα θετικά αποτελέσματα της φυσικής άσκησης. Ο τύπος και η ένταση της άσκησης πρέπει να εξατομικεύονται και να υπολογίζονται με μετρήσιμους στόχους (smartwatch) για κάθε ασθενή.

Όσον αφορά τους κλινικούς στόχους, η καρδιοαναπνευστική ικανότητα και ο γλυκαιμικός έλεγχος βελτιώνονται με την άσκηση και σχετίζονται άμεσα με την ευημερία, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η άσκηση συμβάλει και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και των επιβλαβών λιπιδίων του αίματος. Τέλος, η απώλεια βάρους είναι εξίσου σημαντική, αλλά πρέπει να αποτελεί μέρος μιας διεπιστημονικής παρέμβασης και όχι το κύριο στόχο.

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι τα προγράμματα αποκατάστασης και άσκησης σαφώς ωφελούν και βελτιώνουν την ποιότητα υγείας των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II. Τα προγράμματα φυσικής άσκησης είναι οικονομικά αποδοτικά μακροπρόθεσμα για αυτό θα πρέπει να σχεδιαστούν πολιτικές από τους υπεύθυνους της υγειονομικής περίθαλψης και τις ασφαλιστικές εταιρείες όπου οι κλινικοί ιατροί θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην δημιουργία και την λειτουργία αντίστοιχων προγραμμάτων.

Συγγραφέας ESC Press Office, Sophia Antipolis, 15 January 2019
Πηγή: Kemps H, Kränkel N, Dörr M, et al. Exercise training for patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease: What to pursue and how to do it. A Position Paper of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur J Prev Cardiol. 2019.

Προσαρμογή από τα αγγλικά: Jovana Markovic
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής
στην Προαγωγή & Αγωγή Υγείας