Η νέα έκθεση για τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η νέα έκθεση για τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 21 Ιανουαρίου 2019 παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμόστο Ηνωμένο Βασίλειο για το έτος 2017 ανά περιοχή, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα και εθνική στατιστική κοινωνικοοικονομική ταξινόμηση.

Κύρια σημεία της έκθεσης
• Το ποσοστό του βρετανικού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω που προσδιορίζεται ως ετεροφυλόφιλο έχει μειωθεί από 94,4% το 2012 σε 93,2% το 2017.
• Την τελευταία πενταετία το ποσοστό του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου που προσδιορίζεται ως λεσβία, ομοφυλόφιλος/h ή αμφιφυλόφιλος/η (LGB) αυξήθηκε από 1,5% το 2012 σε 2,0% το 2017, αν κι ο τελευταίος αριθμός παραμένει αμετάβλητος από το 2016.
• Το 2017, εκτιμήθηκε ότι 1,1 εκατομμύρια άτομα 16 ετών και άνω, από τον βρετανικό πληθυσμό που φτάνει τα 52,8 εκατομμύρια, προσδιορίζονται ως LGB (ΛΟΑ, λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι).
• Οι άντρες (2,3%) ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν LGB (ΛΟΑ) σε σχέση με τις γυναίκες (1,8%) το έτος 2017.
• Άτομα ηλικίας 16-24 ετών ήταν πιο πιθανό να χαρακτηριστούν ωςLGB( ΛΟΑ) το 2017 (4,2%).
• Βάσει περιοχής, τα άτομα που ζουν στο Λονδίνο ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν LGB (ΛΟΑ) (2,6%) σε σχέση με τα άτομα που κατοικούν στη Βορειοανατολική και ΑνατολικήΑγγλία (1,5% και οι δύο περιοχές)
• 69,4% των ατόμων που χαρακτήρισαν τον εαυτό τους ως LGB (ΛΟΑ) ήταν άγαμοι/ ελεύθεροι (δεν είχαν παντρευτεί ποτέ ή δεν είχαν κάνει σύμφωνο συμβίωσης).

Σχετικά με τη δημοσίευση
Το 2019 (δημοσίευση των δεδομένων του 2017), η ορολογία της δημοσίευσης άλλαξε με τη χρήση του όρου «σεξουαλικός προσανατολισμός» (sexual orientation) αντί του όρου «σεξουαλική ταυτότητα» (sexual identity),για να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία (Equality Act 2010). Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι λέξη ομπρέλα, η οποία εμπεριέχει τηνσεξουαλική ταυτότητα, συμπεριφορά και έλξη.
Αν και η ορολογία έχει αλλάξει, η πηγή δεδομένων και η μεθοδολογία παρήγαγε εκτιμήσεις που παρέμειναν σύμφωνες με τα προηγούμενα έτη, εξασφαλίζοντας ότι μια συγκρίσιμη χρονολογική σειρά δεδομένων είναι διαθέσιμη από το 2012.
Οι εκτιμήσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού βασίζονται σε δεδομένα από την Ετήσια Έρευνα Πληθυσμού (APS), η οποία συλλέγει πληροφορίες για την προσωπική αντίληψη περί σεξουαλικής ταυτότητας από τα νοικοκυριά του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η εκτίμηση της σεξουαλικής ταυτότητας έχει αναγνωριστεί ως η συνιστώσα του σεξουαλικού προσανατολισμού που συνδέεται κυρίως με εμπειρίες διακρίσεων. Η σεξουαλική ταυτότητα δεν αντανακλά απαραίτητα τη σεξουαλική έλξη ή/ και τη σεξουαλική συμπεριφορά, τα οποία είναι ξεχωριστά στοιχεία που δεν μετρούνται επί του παρόντος από την Ετήσια Έρευνα Πληθυσμού.
Η λέξη «άλλο» (other) ως κατηγορία εκφράζει τα άτομα που δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους να ταιριάζει στις κατηγορίες των ετεροφυλόφιλων (heterosexual/straight), αμφιφυλόφιλων (bisexual), ομοφυλόφιλων (gay) λεσβιών (lesbian). Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που απάντησαν «άλλο» για διάφορους λόγους π.χ. επειδή δεν κατανοούν την ορολογία ή είναι ενάντια της κατηγοριοποίησης του φύλου. Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία περαιτέρω κατανομή των «άλλων» που συλλέχθηκε στην Ετήσια Έρευνα Πληθυσμού, επομένως δεν μπορούν να γίνουν υποθέσεις σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου των ατόμων που απάντησαν «άλλο».
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού σε ποσοστά (%). Οι αριθμητικές εκτιμήσεις του πληθυσμού και τα μέτρα ποιότητας (για να αναδείξει τα επίπεδα της αβεβαιότητας που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις της έρευνας) παρουσιάζονται στα σύνολα δεδομένων. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται τα μέτρα ποιότητας κατά την ερμηνεία των εκτιμήσεων, καθώς ορισμένες εκτιμήσεις βασίζονται σε σχετικά μικρό δείγμα.
Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών συνέστησε μια νέα προαιρετική ερώτηση σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό για άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω για την απογραφή της Αγγλίας και της Ουαλίας το 2021. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα διευκολύνουν την παρακολούθηση των ανισοτήτων στο πλαίσιο των καθηκόντων κατά των διακρίσεων του νόμου για την ισότητα του 2010. Η εκτίμηση του μεγέθους της λεσβιακής, ομοφυλοφιλικής ή αμφιφυλόφιλης (LGB) κοινότητας θα επιτρέψει στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, στην τοπική και κεντρική κυβέρνηση να στοχεύσουν αποτελεσματικά στις υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ
Sexual orientation, UK: 2017 – Experimental statistics on sexual orientation in the UK in 2017 by region, sex, age, marital status, ethnicity and socio-economic classification.
Release date: 21 January 2019
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/sexuality/bulletins/sexualidentityuk/2017#main-points

Προσαρμογή:
Φωτεινή Νούλα, Ψυχολόγος
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής Αθηνών
‘Προαγωγή και Αγωγή Υγείας’