Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες στον κόσμο για τη διαχείριση της σωματικής υγείας των ενηλίκων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες στον κόσμο για τη διαχείριση της σωματικής υγείας των ενηλίκων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε τον Νοέμβριο τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες στον κόσμο για τη διαχείριση της σωματικής υγείας των ενηλίκων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη, διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές.

Σύμφωνα με την ΠΟΥ, τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές γενικά έχουν διάρκεια ζωής 10 έως 20 χρόνια μικρότερη από τον γενικό πληθυσμό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πρόωρους θανάτους οφείλονται σε σωματικές καταστάσεις υγείας που μπορούν να προληφθούν.

Η σωματική υγεία των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές συχνά παραβλέπεται όχι μόνο από τους ίδιους και τους ανθρώπους γύρω τους, αλλά και από τα συστήματα υγείας, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κρίσιμων ανισοτήτων υγείας και περιορισμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Πολλές ζωές μπορούν να σωθούν διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές λαμβάνουν θεραπεία.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για τη διαχείριση της σωματικής υγείας σε ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές παρέχουν επικαιροποιημένες και τεκμηριωμένες συστάσεις προς τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και διαχείρισης της σωματικής υγείας σε καταστάσεις συνοσηρότητας σωματικής και ψυχικής υγείας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις σχετικά με τις συμπεριφορές υγιεινού τρόπου ζωής (π.χ. υγιεινή διατροφή, περισσότερη σωματική δραστηριότητα και διακοπή του καπνού), ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εξέταση πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων που συνταγογραφούνται για ψυχικές και σωματικές καταστάσεις υγείας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις για τη θεραπεία ατόμων με ψυχικές ασθένειες που έχουν καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, HIV / AIDS, φυματίωση, ηπατίτιδα Β και C, εξάρτηση από τον καπνό, εξάρτηση από χρήση ουσιών ή / και είναι υπέρβαρα / παχύσαρκα.

Προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής τους, οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν ατομικές παρεμβάσεις στη φροντίδα υγείας, προσαρμογές στα συστήματα υγείας και δράσεις που μπορούν να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο.

Εν τω μεταξύ, η κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, η προμήθεια κατάλληλων φαρμάκων και η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων υγείας για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, εάν δεν έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί.

Σε ατομικό επίπεδο, ο ΠΟΥ δήλωσε ότι πρέπει να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες κινδύνου για κακή σωματική υγεία, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή ή η έλλειψη τακτικής άσκησης, καθώς και όλα τα προβλήματα σωματικής υγείας. Στο επίπεδο του συστήματος υγείας, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη σωματική υγεία και όλοι οι γιατροί πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες προορίζονται κατά κύριο λόγο για χρήση από εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους υπεύθυνους για την υγειονομική περίθαλψη, τους διαχειριστές προγραμμάτων ψυχικής υγείας, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Διαβάστε:
http://www.who.int/mental_health/evidence/guidelines_physical_health_and_severe_mental_disorders/en/
http://www.who.int/mental_health/evidence/evidence_profiles_severe_mental_disorders.pdf?ua=1