Σωματική δραστηριότητα του παιδιού και υγεία του εγκεφάλου

Σωματική δραστηριότητα του παιδιού και υγεία του εγκεφάλου

Στο πλαίσιο των ευρημάτων του Καναδικού προγράμματος ParticipACTION 2018, ομάδα ειδικών της παιδιατρικής νευροεπιστήμης και της επιστήμη της άσκησης εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της υγείας του εγκεφάλου στα παιδιά και τους νέους, αναπτύσσοντας μια Δήλωση Ειδικών για το θέμα.

Ενώ τα οφέλη για τη σωματική υγεία είναι γνωστά (π.χ., βελτιωμένη υγεία καρδιάς, οστών και μυών. πρόληψη του διαβήτη τύπου 2), μεγάλο μέρος της έρευνας έχει αρχίσει να εξετάζει το οφέλη της παιδικής σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με την υγεία του εγκεφάλου. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία συνδέεται με καλύτερη νοημοσύνη (δηλαδή σκέψη και μάθηση), καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία (δηλαδή, το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος) και καλύτερη ψυχική υγεία (δηλαδή, συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική ευημερία).

Το σημερινό τοπίο των χρόνιων ασθενειών που μπορούν να αποφευχθούν στα παιδιά και τους νέους αλλάζει – και όχι για το καλύτερο. Ο επιπολασμός του παραπανίσιου βάρους και της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της χρήσης υπηρεσιών υγείας για ψυχικές ασθένειες είναι μεγάλος. Αυτά τα θέματα είναι πιο εμφανή στα παιδιά και νέους με νευροαναπτυξιακά προβλήματα, όπου η συμμετοχή στη σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι πρόκληση, και η κοινωνική ένταξη περιορισμένη λόγω της αρχικής διάγνωσης, των δυσπρόσιτων εγκαταστάσεων και των οικονομικών περιορισμών.

Είναι η καθιστική σύγχρονη διαβίωση που εμποδίζει την ικανότητα των παιδιών μας να αναπτύσσονται βέλτιστα και να αποδίδουν καλά σε όλες τις πτυχές της ζωής; Δημιουργήσαμε φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα που δεν προωθούν πλέον τη σωματική άσκηση σε σημείο που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του εγκεφάλου των παιδιών και των νέων;  Αυτό είναι κάτι που η κοινωνία-γονείς, οι κυβερνήσεις, οι επαγγελματίες υγείας και οι μη-κερδοσκοπικοί φορείς θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά.

Η Δήλωση των Εδικών ισχύει για όλα τα παιδιά και τους νέους (ηλικίας κάτω των 18 ετών), συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, ανεξάρτητα από το φύλο, το πολιτιστικό υπόβαθρο ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Πώς βοηθά η σωματική δραστηριότητα τον εγκέφαλο;

Γνωστικές, λειτουργικές και δομικές επιδράσεις στον εγκέφαλο: πολλές μελέτες βρίσκουν ευνοϊκές σχέσεις μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της γνωστικών λειτουργιών. Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν μια θετική σχέση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της λειτουργίας και της δομής του εγκεφάλου. Η σωματική δραστηριότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τα παιδιά να μαθαίνουν καλύτερα, να λύνουν τα προβλήματα πιο δημιουργικά και να αναπτύξουν πιο υγιείς εγκεφάλους.
Τα παιδιά που είναι λιγότερο δραστήρια ή που έχουν νευροαναπτυξιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν περισσότερα να κερδίσουν.

Ψυχική υγεία: η σωματική δραστηριότητα υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Στο σύνολο της η έρευνα δείχνει ότι η σωματική άσκηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη και μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, βοηθώντας στη διαχείριση του άγχους, και στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και τους νέους. Μολονότι τα αρχικά στοιχεία είναι πολύ υποσχόμενα, απαιτούνται πρόσθετες εργασίες για να αποσαφηνιστεί και να επιβεβαιωθεί η σχέση μεταξύ σωματικής άσκησης και ψυχικής υγείας σε παιδιά και νέους με νευροαναπτυξιακές αναπηρίες.
Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών θα μπορούσε να είναι το κομμάτι της εξίσωσης που λείπει για την υποστήριξη της ψυχικής τους υγείας.

Συστάσεις σωματικής άσκησης για την υγεία του εγκεφάλου:
Συνολικά, για την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου, τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν τουλάχιστον κατά το ελάχιστο στο επίπεδο που συνιστάται στις καναδικές κατευθυντήριες οδηγίες. Αλλά πάντα να θυμάστε: ακόμα και λίγη σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από καμία.

Σύμφωνα με τις καναδικές κατευθυντήριες, για βέλτιστα οφέλη για την υγεία, τα παιδιά και οι νέοι (ηλικίας 5-17 ετών) θα πρέπει να πετύχουν υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, χαμηλά επίπεδα καθιστικής συμπεριφοράς και επαρκή ύπνο κάθε μέρα (www.csep.ca/home) .
Ένα υγιές 24ωρο περιλαμβάνει:
– Συσσώρευση τουλάχιστον 60 λεπτών ημερησίως μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει μια ποικιλία αερόβιων δραστηριοτήτων. Οι έντονες σωματικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες ενίσχυσης μυών και οστών θα πρέπει να ενσωματώνονται 3 ημέρες την εβδομάδα.
– Αρκετές ώρες με μια ποικιλία δομημένων και μη δομημένων δραστηριοτήτων ελαφριάς έντασης.

Με την έγκριση του γιατρού τους, τα παιδιά και οι νέοι με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, σε διάφορα επίπεδα έντασης, που είναι διασκεδαστικές και κατάλληλες για το επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Τα υποστηρικτικά, αποδεκτά και τροποποιημένα περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένου του σωστού εξοπλισμού και του εκπαιδευμένου προπονητικού προσωπικού) είναι απαραίτητα.

Η Οδηγία των Ειδικών τονίζει:

Για τα σχολεία και τους παιδαγωγούς
– Δώστε καθημερινές ευκαιρίες για σωματική άσκηση και ενεργό παιχνίδι κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.
– Ενσωματώστε συχνά διαλείμματα με ευκαιρίες για κίνηση εντός των περιόδων μάθησης στα θρανία.
– Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ως τιμωρία την αφαίρεση ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και υπαίθριο παιχνίδι.

Για τους επαγγελματίες υγείας
– Συστήστε στα παιδιά και τους νέους να ανταποκριθούν στις κατευθυντήριες γραμμές για την σωματική άσκηση για την καλή υγεία του εγκεφάλου
– Συστήστε ή/και συνταγογραφήστε τη σωματική άσκηση για να συμπληρώσετε την πορεία μιας καθορισμένης θεραπείας.

Για τους προπονητές
– Υποστηρίξτε της διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού και ρυθμίσεων που διευκολύνουν τη σωματική άσκηση για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και νέων με αναπηρίες.
– Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη δυνατοτήτων για παιχνίδι με πόρους και χώρους χωρίς αποκλεισμούς.

Πηγή:
https://www.participaction.com/sites/default/files/downloads/expert_statement_on_physical_activity_and_brain_health_in_children_and_youth.pdf
https://www.participaction.com/en-ca/thought-leadership/report-card/2018