H αύξηση των καρκίνων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής αντικατοπτρίζει το πόσο κρίσιμη είναι η ανάγκη πρόληψης

H αύξηση των καρκίνων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής αντικατοπτρίζει το πόσο κρίσιμη είναι η ανάγκη πρόληψης

Οι καρκίνοι που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του δέρματος, έχουν αυξηθεί παγκοσμίως κατά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την πιο ολοκληρωμένη ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα για τις τάσεις που επικρατούν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τέλη Ιουνίου 2018 στο περιοδικό JAMA Oncology, καλύπτει τα έτη 1990 έως και 2016 και αποτελεί μέρος της μελέτης Global Burden of Disease (GBD), μιας συνολικής προσπάθειας για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υγείας σε διεθνές επίπεδο. Οι ερευνητές εξέτασαν 29 ομάδες καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα, του μαστού, του προστάτη, του δέρματος, του ορθού, του παγκρέατος, του στομάχου και του ήπατος, καθώς και της λευχαιμίας και άλλων ομάδων καρκίνου. Η μελέτη παρέχει στοιχεία για την ηλικία και το φύλο για 195 χώρες.

“Με την αύξηση των καρκίνων του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του δέρματος κατά την τελευταία δεκαετία, η σημασία της πρόληψης γίνεται κρίσιμη”, δήλωσε η Dr. Christina Fitzmaurice, Καθηγήτρια Παγκόσμιας Υγείας στο Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, το οποίο συντονίζει τη μελέτη. “Οι προσπάθειες πρόληψης, όπως ο έλεγχος του καπνίσματος, οι διατροφικές παρεμβάσεις και οι ευρύτερες εκστρατείες προαγωγής υγείας, πρέπει να κλιμακωθούν ως απάντηση στην αύξηση αυτή των μορφών καρκίνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής”.

– Ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένουν οι κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο
– Εντυπωσιακές ανισότητες στην επιβάρυνση του καρκίνου εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των χωρών υψηλού και χαμηλού κοινωνικου-δημογραφικού δείκτη (SDI)
– Ενώ οι μορφές καρκίνου που συνδέονται με τον τρόπο ζωής εμφανίζουν γενική αύξηση από το 2006 έως το 2016, αρκετοί καρκίνοι από λοιμώδη αίτια – συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και του στομάχου – μειώθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο κοινωνικο-δημογραφικός δείκτης (SDI) με βάση τα ποσοστά εκπαίδευσης, γονιμότητας και εισοδήματος. Ο SDI θεωρείται πιο έγκυρος δείκτης σε σχέση με αυτόν της παραδοσιακής κατηγοριοποίησης των χωρών σε “ανεπτυγμένες” και “αναπτυσσόμενες” χώρες. Οι χώρες με υψηλό SDI έχουν υψηλά επίπεδα εισοδήματος και εκπαίδευσης και χαμηλή γονιμότητα, ενώ οι χώρες με χαμηλό SDI έχουν χαμηλά επίπεδα εισοδήματος και εκπαίδευσης και υψηλή γονιμότητα.

Οι μεγάλες διαφορές στην εμφάνιση και τον θάνατο από καρκίνο εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των χωρών υψηλού και χαμηλού SDI. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά εμφάνισης και θανάτου από καρκίνο παρέμειναν υψηλότερα στις χώρες υψηλού SDI το 2016. Για παράδειγμα, οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια ζωής ήταν μεγαλύτερες – 1 στις 10 γυναίκες – σε χώρες με υψηλό SDI αλλά μόνο 1 στις 50 για τις γυναίκες σε χώρες με χαμηλό SDI.
Αντίθετα, η μεγαλύτερη και ταχύτερη αύξηση των νέων περιπτώσεων καρκίνου μεταξύ 2006 και 2016 παρατηρήθηκε στις χώρες μεσαίου SDI. Και οι γυναίκες σε χώρες με χαμηλό SDI είναι σχεδόν τέσσερις φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας από ό, τι γυναίκες σε χώρες με υψηλό SDI και το 2016 ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας ήταν η συνηθέστερη αιτία εμφάνισης καρκίνου και θανάτου σε χώρες με χαμηλό SDI.

“Η εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου”, δήλωσε η Fitzmaurice. “Και η βελτίωση της πρόσβασης σε προηγμένες διαγνωστικές τεχνολογίες που δεν διατίθενται συνήθως σε χώρες με χαμηλό SDI είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση για ισότητα στην υγεία παγκοσμίως”.

Βασικά ευρήματα της μελέτης:
– Το 2016, υπήρξαν 17,2 εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως, αύξηση κατά 28% την τελευταία δεκαετία. Υπήρξαν 8,9 εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο το ίδιο έτος.
– Ενώ τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο μειώθηκαν στην πλειοψηφία των χωρών από το 2006 έως το 2016, τα ποσοστά εμφάνισης αυξήθηκαν αντιστρόφως.
– Ο καρκίνος του μαστού ήταν η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες.
– Ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Ήταν επίσης η κύρια αιτία θνησιμότητας από τον καρκίνο παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 20% όλων των θανάτων από καρκίνο το 2016.
– Ο καρκίνος του προστάτη είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες εμφάνισης και θανάτου από καρκίνο στους άνδρες, τόσο σε χώρες με υψηλό όσο και σε χαμηλό επίπεδο SDI, αλλά κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Journal Reference: Christina Fitzmaurice et al. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2016. JAMA Oncology, 2018; DOI: 10.1001/jamaoncol.2018.2706

Πηγή:
Increase in lifestyle-related cancers over past decade spotlights critical need for prevention
http://www.healthdata.org/news-release/increase-lifestyle-related-cancers-over-past-decade-spotlights-critical-need-prevention

About the Institute for Health Metrics and Evaluation
The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) is an independent global health research organization at the University of Washington that provides rigorous and comparable measurement of the world’s most important health problems and evaluates the strategies used to address them. IHME makes this information widely available so that policymakers have the evidence they need to make informed decisions about how to allocate resources to improve population health.