Η σωματική τιμωρία επηρεάζει τη σχολική απόδοση των παιδιών

Η σωματική τιμωρία επηρεάζει τη σχολική απόδοση των παιδιών

Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η σωματική κακοποίηση συνδέεται με μειώσεις της γνωστικής επίδοσης των παιδιών, ενώ ακόμη και πιο ήπιες μορφές σωματικής τιμωρίας, που μπορεί να μην χαρακτηρίζονται κακοποιητικές, συνδέονται με μειωμένη σχολική συμμετοχή και αυξημένη απομόνωση από συνομήλικους.

Η Sarah Font του Child Maltreatment Solutions Network και ο Jamie Cage, καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth, διαπίστωσαν ότι οι επιδόσεις και η εμπλοκή στην τάξη επηρεάζονται σημαντικά από την έκθεσή των παιδιών στην ήπια, σκληρή και κακοποιητική σωματική τιμωρία στο σπίτι. Η μελέτη τους δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Child Abuse and Neglect.

Ενώ η σωματική τιμωρία και η σωματική κακοποίηση έχουν συνδεθεί με μειωμένη γνωστική ανάπτυξη και ακαδημαϊκά επιτεύγματα στα παιδιά, η μελέτη της Font εξετάζει ταυτόχρονα την κακοποιητική και μη κακοποιητική σωματική τιμωρία όπως την αναφέρουν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς και φροντιστές τους.

Ακόμη και αν η σωματική τιμωρία δεν έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό σωματικό τραυματισμό, τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται φόβο και αγωνία και αυτό το άγχος έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αρνητικά τη δομή του εγκεφάλου, την ανάπτυξη και τη γενική ευημερία.

“Αυτό το στυλ τιμωρίας επιδιώκει να προκαλέσει μικρό πόνο έτσι ώστε το παιδί να αλλάξει τη συμπεριφορά του για να αποφύγει τη μελλοντική τιμωρία, αλλά δεν δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται κατάλληλα μέσω της εξήγησης και της αιτιολόγησης”, δήλωσε η Font.

Στη μελέτη αυτή, εξετάστηκαν πάνω από 650 παιδιά και οι γονείς τους για τρεις τύπους σωματικής τιμωρίας: ήπια σωματική τιμωρία, σκληρή σωματική τιμωρία και σωματική κακοποίηση. Οι ομάδες ανέφεραν τη χρήση ή την εμπειρία τους και οι ερευνητές έπειτα μέτρησαν τα γνωστικά αποτελέσματα, την εμπλοκή στο σχολείο και την απομόνωση από τους συνομίληκους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ήπια σωματική τιμωρία μπορεί να εξελιχθεί σε σωματική κακοποίηση και ότι ακόμη και οι ήπιες σωματικές τιμωρίες έχουν συνέπειες στη λειτουργία των γνωστικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων των παιδιών στο σχολείο, η εκπαίδευση των γονέων σε εναλλακτικές μορφές τιμωρίας, ή καλύτερα πειθαρχίας, μπορεί να είναι μια λύση για την πρόληψη της σωματικής κακοποίησης. Τα προγράμματα που προσεγγίζουν τους γονείς κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τακτικά μπορεί να είναι ένας τρόπος για να τους δοθεί εναλλακτική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας υγείας θα μπορούσε να ενημερώνει τους γονείς κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης για ανάλογα θέματα της υγείας του παιδιού.

Προσαρμογή από το Physical abuse and punishment impact children’s academic performance (B. McCord, September 28, 2017) http://news.psu.edu/story/483039/2017/09/28/research/physical-abuse-and-punishment-impact-children%E2%80%99s-academic

Journal Reference: Sarah A. Font, Jamie Cage. Dimensions of physical punishment and their associations with children’s cognitive performance and school adjustment. Child Abuse & Neglect, 2017; DOI: 10.1016/j.chiabu.2017.06.008