Τα παιδιά που μένουν κοντά σε χώρους πρασίνου έχουν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη στο θέμα της προσοχής

Τα παιδιά που μένουν κοντά σε χώρους πρασίνου έχουν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη στο θέμα της προσοχής

Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης, ISGlobal. Πώς επηρεάζουν οι πράσινοι χώροι τη γνωστική ανάπτυξη στα παιδιά; Μια νέα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με πράσινους χώρους γύρω από τα σπίτια τους μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα προσοχής.

Το φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των χώρων πρασίνου, μπορεί να είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα παιδιά, αλλά τα στοιχεία είναι ακόμη περιορισμένα. Μια προηγούμενη μελέτη ISGlobal έδειξε ήδη ότι οι χώροι πρασίνου εντός και γύρω από τα σχολεία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη γνωστική ανάπτυξη σε παιδιά μεταξύ 7 και 10 ετών. Στην παρούσα μελέτη, οι συγγραφείς επεκτάθηκαν σε αυτό το εύρημα αξιολογώντας τον αντίκτυπο του πράσινου από τη γέννηση.

Η διαχρονική αυτή ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environment Health Perspectives βασίστηκε σε δεδομένα από 1.500 παιδιά σε δύο πόλεις της Ισπανίας, τα οποία συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2003-2013. Η ομάδα της ISGlobal ανέλυσε την ύπαρξη πρασίνου γύρω από το σπίτι τους – σε απόσταση 100, 300 και 500 μέτρων – κατά τη γέννηση, σε ηλικία 4-5 ετών και 7 ετών. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά με περισσότερο πράσινο γύρω από τα σπίτια τους είχαν καλύτερες βαθμολογίες στα τεστ προσοχής.

Τα αποτελέσματα αυτά “υπογραμμίζουν τη σημασία του πρασίνου στις πόλεις για την υγεία των παιδιών και την ανάπτυξη του εγκεφάλου”, λέει ο Payam Dadvand, ISGlobal ερευνητής και πρώτος συγγραφέας της μελέτης
Ο Jordi Sunyer, συντονιστής της μελέτης, επισημαίνει ότι “η πιθανότητα έκθεσης σε διαφορετικούς τύπους βλάστησης να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στη νευροανάπτυξη παραμένει ανοιχτό ερώτημα”. Ως εκ τούτου, ο Sunyer θεωρεί ότι περαιτέρω μελέτες πρέπει να γίνουν σε άλλες τοποθεσίες με διαφορετικά κλίματα και βλάστηση.
“Οι πράσινοι χώροι στις πόλεις προάγουν τις κοινωνικές συνδέσεις και τη σωματική δραστηριότητα και μειώνουν την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο και επομένως είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των εγκεφάλων των μελλοντικών γενεών” προσθέτει ο συντονιστής της μελέτης.

Πηγή
Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) https://www.isglobal.org/documents/10179/5858634/NdP+green+spaces+attention+251017+eng.pdf/aad99d3b-c790-4900-ae60-9e09d51b2305

Journal Reference: Payam Dadvand, Christina Tischer, Marisa Estarlich, Sabrina Llop, Albert Dalmau-Bueno, Monica López-Vicente, Antònia Valentín, Carmen de Keijzer, Ana Fernández-Somoano, Nerea Lertxundi, Cristina Rodriguez-Dehli, Mireia Gascon, Monica Guxens, Daniela Zugna, Xavier Basagaña, Mark J. Nieuwenhuijsen, Jesus Ibarluzea, Ferran Ballester, Jordi Sunyer. Lifelong Residential Exposure to Green Space and Attention: A Population-based Prospective Study. Environmental Health Perspectives, 2017; 125 (9) DOI: 10.1289/EHP694