12 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Μέρα Όρασης

12 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Μέρα Όρασης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι 4 στις 5 περιπτώσεις τύφλωσης ή χαμηλής όρασης έχουν αίτια που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή αντιμετωπιστεί. Αναμενόμενα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων με προβλήματα όρασης ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, 35 δις άτομα έχουν σημαντικά επίπεδα απώλειας όρασης
• 36 εκατομμύρια είναι τυφλοί
• τα μη διορθωμένα διαθλαστικά σφάλματα αποτελούν την κύρια αιτία χαμηλής όρασης
• κορυφαίες αιτίες προβλημάτων όρασης: διαθλαστικά σφάλματα, καταρράκτης και γλαύκωμα
• κορυφαίες αιτίες τύφλωσης: καταρράκτης, γλαύκωμα και σχετιζόμενος με την ηλικία εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας
• ο αριθμός των ατόμων με προβλήματα όρασης από μολυσματικές ασθένειες έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια
• υπολογίζεται ότι 19 εκατομμύρια παιδιά έχουν προβλήματα όρασης

Τα περισσότερα προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύκολα – οι αποκαταστάσεις όρασης και οι στρατηγικές πρόληψης της τύφλωσης είναι από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε σχέση με το κόστος τους στην υγειονομική περίθαλψη και απαιτούν σχετικά λίγες επενδύσεις για μεγάλη απόδοση.
• 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται απλά γυαλιά
• ο καταρράκτης είναι η κύρια αιτία τύφλωσης. Ο καταρράκτης είναι ένα από τα πιο οικονομικά αποδοτικά χειρουργεία, το οποίο αλλάζει τη ζωή σε λίγα λεπτά
• ένα άτομο του οποίου η όραση έχει αποκατασταθεί μπορεί να συμβάλει στην οικονομία. Οι ασθενείς μετά τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, για παράδειγμα, αναφέρουν αυξήσεις του ετήσιου εισοδήματος των νοικοκυριών τους
• κοινωνική αδικία – είναι οι φτωχότεροι που πλήττονται σκληρότερα – 89% ζουν με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα – οι φτωχοί άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε βασική υγειονομική περίθαλψη
• οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο – το 55% των ατόμων με απώλεια όρασης είναι γυναίκες – σε πολλές χώρες οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στη φροντίδα των ματιών καθόλου

Τρεις παγκόσμιες ανησυχίες
• σήμερα το 1/3 των διαβητικών έχουν προβλήματα όρασης.  Υπάρχουν 420 εκατομμύρια άτομα με διαβήτη σήμερα – μέχρι το 2050 ο αριθμός θα είναι 670
• το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μυωπία- μέχρι το 2050 θα αυξηθεί στο μισό του πληθυσμού, δηλ. 4,5 δις άτομα. Η υψηλή μυωπία μπορεί να προκαλέσει τύφλωση
• η όραση επιδεινώνεται καθώς γερνάμε – το ένα τρίτο των άνω των 80 ετών έχει πολύ σημαντικά επίπεδα απώλειας όρασης. Η αύξηση των ηλικιωμένων πληθυσμών σε πολλές χώρες σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα κινδυνεύουν από προβλήματα όρασης που σχετίζονται με την ηλικία

Ατομική δράση
Μεμονωμένα, θα πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε ότι εμείς και οι οικογένειές μας ελέγχουμε τα μάτια μας τακτικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι διαβητικοί.

Συλλογική δράση
Οι κυβερνήσεις πρέπει να διπλασιάσουν τη δέσμευσή τους στην φροντίδα των ματιών και να κάνουν τις υπηρεσίες υγείας για τα μάτια προσιτές σε όλους. Οι επενδύσεις στην υγεία των ματιών έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την υγεία. Η εξάλειψη της αποφυγής τύφλωσης και απώλειας όρασης είναι δυνατή.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν την εγχώρια χρηματοδότηση και να επενδύσουν σε εθνικά συστήματα ασφάλισης υγείας που επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες τους να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα συστήματα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών, των ηλικιωμένων, των γυναικών και των ατόμων με αναπηρίες, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Τα άτομα που έχουν μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες, οι οποίες τους επιτρέπουν να ζήσουν τη ζωή που επιλέγουν και να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους.

Τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Όρασης ο Διεθνής Οργανισμός για την Πρόληψη της Τύφλωσης (IAPB) και τα μέλη του δημοσιεύουν όλα τα τελευταία δεδομένα https://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day/world-sight-day-2017/