Τα σχολικά προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης έχουν θετικό αντίκτυπο για πολύ καιρό

Τα σχολικά προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης έχουν θετικό αντίκτυπο για πολύ καιρό

Τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης για τα παιδιά όχι μόνο βελτιώνουν άμεσα την ψυχική υγεία, τις κοινωνικές δεξιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζουν να ωφελούν τα παιδιά και χρόνια μετά. Πρόσφατη μελέτη ανέλυσε τα αποτελέσματα από 82 τέτοια προγράμματα που αφορούσαν περισσότερους από 97.000 μαθητές, από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο, στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κοινωνική-συναισθηματική μάθηση διδάσκει στα παιδιά να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματά τους, να αισθάνονται ενσυναίσθηση, να λαμβάνουν αποφάσεις και να χτίζουν και να διατηρούν σχέσεις. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η ενσωμάτωση αυτών των προγραμμάτων στην τάξη βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και μειώνει το άγχος και τα προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών. Ορισμένα σχολεία έχουν ενσωματώσει προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης – όπως για παράδειγμα το MindUP και το Roots of Empathy – στις αίθουσες διδασκαλίας..

Σε αυτήν την έρευνα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι με το πέρας των προγραμμάτων, η κοινωνικό-συναισθηματική μάθηση συνέχισε να έχει θετικές συνέπειες στην τάξη αλλά είχε και πιο μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα. Οι μαθητές που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα αποφοίτησαν από το κολλέγιο κατά 11% περισσότερο από τους συνομηλίκους τους που δεν είχαν λάβει τέτοια προγράμματα. Το ποσοστό αποφοίτησής τους από το γυμνάσιο ήταν 6% υψηλότερο. Η χρήση ναρκωτικών και τα προβλήματα συμπεριφοράς ήταν κατά 6% χαμηλότερα για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα, τα ποσοστά σύλληψης από την αστυνομία 19% χαμηλότερα και οι διαγνώσεις διαταραχών ψυχικής υγείας κατά 13,5% λιγότερες.

Η Eva Oberle καθηγήτρια στο UBC, University of Illinois at Chicago and Loyola University και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν επίσης ότι όλα τα παιδιά επωφελήθηκαν από τα προγράμματα ανεξάρτητα από τη φυλή, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή την περιοχή του σχολείου. “Ωστόσο, αυτές οι δεξιότητες πρέπει να ενισχυθούν με την πάροδο του χρόνου και θα θέλαμε να δούμε τα σχολεία να ενσωματώνουν συστηματικά την κοινωνική-συναισθηματική μάθηση στο πρόγραμμα σπουδών, αντί να προσφέρουν τα προγράμματα αυτά μια και έξω. Η Oberle και οι συνάδελφοί της υποστηρίζουν ότι τα σχολεία είναι ο ιδανικός χώρος για την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων, διότι προσεγγίσουν σχεδόν όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση. «Τα παιδιά δαπανούν 923 ώρες στην τάξη κάθε χρόνο. Αυτό που συμβαίνει στα σχολεία έχει μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη των παιδιών».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Child Development
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12864/full

Πηγή: Programs that teach emotional intelligence in schools have lasting impact
Media Release | July 12, 2017 https://news.ubc.ca/2017/07/12/programs-that-teach-emotional-intelligence-in-schools-have-lasting-impact/