1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» – 1 Οκτωβρίου – ο Π.Ο.Υ. απευθύνει έκκληση για μια νέα προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας για τους ηλικιωμένους. Υπογραμμίζει το ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας και τη συμβολή των επαγγελματιών υγείας της κοινότητας και τονίζει τη σημασία των ολοκληρωμένων, συνεχιζόμενων και διασυνδεδεμένων υπηρεσιών φροντίδας (integrated services).

“Μέχρι το έτος 2050, 1 στους 5 ανθρώπους στον κόσμο θα είναι ηλικίας 60 ετών και άνω”, λέει ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. “Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ηλικιωμένοι μπορούν να έχουν τις υγειονομικές υπηρεσίες που χρειάζονται, όπου και αν διαμένουν.”

Ωστόσο, ακόμη και στον πλούσιο κόσμο, οι άνθρωποι μπορεί να μην λαμβάνουν τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που χρειάζονται. Σε μια έρευνα 11 χωρών υψηλού εισοδήματος, έως και 41% των ηλικιωμένων (ηλικίας ≥65 ετών) ανέφεραν προβλήματα συντονισμού της φροντίδας τους τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την Ολοκληρωμένη Συνεχιζόμενη και Διασυνδεδεμένη Φροντίδα για τους Ηλικιωμένους συνιστούν τρόπους με τους οποίους οι υπηρεσίες της κοινότητας μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη, επιβράδυνση ή και αποκατάσταση των σωματικών και διανοητικών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες απαιτούν επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας να συντονίζουν τις υπηρεσίες τους γύρω από τις ανάγκες των ηλικιωμένων, μέσω προσεγγίσεων όπως τα ολοκληρωμένα σχέδια αξιολόγησης και οργάνωσης της φροντίδας.

“Τα συστήματα υγείας του κόσμου δεν είναι έτοιμα για τους ηλικιωμένους πληθυσμούς”, λέει ο Δρ John Beard, Διευθυντής του Τμήματος για τη Γήρανση και τον Κύκλο Ζωής του Π.Ο.Υ.

Οι ηλικιωμένοι ενήλικες είναι πιο πιθανό να βιώσουν χρόνιες παθήσεις και συχνά πολλαπλές παθήσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, τα σημερινά συστήματα υγείας επικεντρώνονται γενικά στην ανίχνευση και αντιμετώπιση μεμονωμένων οξέων ασθενειών. Οι νέες οδηγίες παρέχουν πληροφορίες για τους εργαζόμενους πρωτοβάθμιας φροντίδας ώστε να θέτουν τις συνολικές ανάγκες των ηλικιωμένων, όχι μόνο για τις ασθένειες που έρχονται να συζητήσουν, στο επίκεντρο της φροντίδας.

Διαβάστε τις νέες οδηγίες του Π.Ο.Υ. εδώ:
WHO Guidelines on Integrated Care for Older People (ICOPE)
http://who.int/ageing/publications/guidelines-icope/en/