Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά μπορεί να αποτελούν μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία

Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά μπορεί να αποτελούν μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από την παχυσαρκία και ο αντίκτυπός τους αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στην 125η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

«Η κοινωνική σύνδεση θεωρείται ευρέως μια θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη – ζωτικής σημασίας τόσο για την ευημερία όσο και για την επιβίωση. Ωστόσο, όπως δηλώνει η Julianne Holt-Lunstad, του Πανεπιστήμιου Brigham Young, “ένα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού των ΗΠΑ βιώνει σήμερα απομόνωση.” Περίπου 42,6 εκατομμύρια ενήλικες άνω των 45 ετών εκτιμάται ότι υποφέρουν από χρόνια μοναξιά, σύμφωνα με τη Μελέτη για τη Μοναξιάς του AARP. Επιπλέον, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της απογραφής των ΗΠΑ δείχνουν ότι πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού ζει μόνο του και, από την προηγούμενη απογραφή, τα ποσοστά γάμου και ο αριθμός των παιδιών ανά νοικοκυριό έχουν μειωθεί.

Για να δείξει την επίδραση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς στον κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας, η Holt-Lunstad παρουσίασε δεδομένα από δύο μετα-αναλύσεις. Η πρώτη αφορούσε 148 μελέτες, με περισσότερους από 300.000 συμμετέχοντες, και διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη κοινωνική σύνδεση σχετίζεται με 50% μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Η δεύτερη, στην οποία συμπεριλήφθηκαν 70 μελέτες με περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια άτομα από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία, εξέτασε το ρόλο που θα μπορούσε να έχει η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά στη θνησιμότητα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε σημαντική συσχέτιση με τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, η οποία μάλιστα υπερέβη σε σημαντικότητα την επίδραση άλλων τεκμηριωμένων παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία.

«Με τον συνεχώς γηράσκοντα πληθυσμό, η επίδραση της κοινωνικής απομόνωσης στη δημόσια υγεία αναμένεται να αυξηθεί. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι τι μπορεί να γίνει για αυτό” δήλωσε η Holt-Lunstad. Συνέστησε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην έρευνα και στους πόρους για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τη δημόσια υγεία, σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στα σχολεία. Και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν την κοινωνική σύνδεση κατά την ιατρική εξέταση, ανέφερε. Επιπλέον, σημειώνει, οι υπεύθυνοι κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να φροντίσουν για την ανάπτυξη κοινωνικών χώρων που ενθαρρύνουν τη συλλογική ζωή και την αλληλεπίδραση, κοινοτικούς κήπους κλπ.

Πηγή:
So Lonely I Could Die. American Psychological Association. August 5, 2017 http://www.apa.org/news/press/releases/2017/08/lonely-die.aspx

The American Psychological Association, in Washington, D.C., is the largest scientific and professional organization representing psychology in the United States.