Οι πιο φιλικές ευρωπαϊκές πόλεις προς τα άτομα με αναπηρία για το 2017

Οι πιο φιλικές ευρωπαϊκές πόλεις προς τα άτομα με αναπηρία για το 2017

Τα Access City Awards είναι τα ευρωπαϊκά βραβεία που δίνονται κάθε χρόνο στις πόλεις με την καλύτερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους.

Η πόλη Chester της Αγγλίας βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο για το 2017 για την αφοσίωσή της στην εξασφάλιση της απόλαυσης της πόλης και των όμορφων μεσαιωνικών τειχών της σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Κάνοντας τους κύριους τουριστικούς χώρους προσβάσιμους από αναπηρικά καροτσάκια, η Chester αποδεικνύει ότι η διασφάλιση του προσβάσιμου τουρισμού για όλους και η διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβαδίζουν. Αυτό που αξίζει ιδιαίτερη μνεία είναι ότι όχι μόνο ο δημόσιος τομέας, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της Chester συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες προσβασιμότητας. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή εκτίμησε ιδιαίτερα το ότι οι εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν μπορούν να εξυπηρετήσουν ακόμη και άτομα με σοβαρές ειδικές ανάγκες.

Rotterdam (Ολλανδία) – Δεύτερη θέση. Το Ρότερνταμ ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων δραστηριοτήτων, όπως η ευαισθητοποίηση στην τοπική κοινότητα και έργα που στοχεύουν στις ειδικές ανάγκες των κατοίκων με διάφορες μορφές αναπηρίας. Καθώς η νομοθεσία περί προσβασιμότητας στην Ολλανδία είναι πολύ ολοκληρωμένη, το Ρότερνταμ αξίζει μια ειδική αναγνώριση για το γεγονός ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτές τις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας και να ενσωματώσει την προσβασιμότητα σε όλες τις πολιτικές της πόλης.

Jūrmala (Λετονία) – Τρίτη θέση. Η πόλη Jūrmala εντυπωσιάζει με τη συνεχή της προσπάθεια να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα τόσο για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα λουτρά της πόλης, όσο και για τον τοπικό πληθυσμό της στους τομείς της απασχόλησης, των μεταφορών και της εκπαίδευσης. Η υποστήριξη ενός ενεργού τρόπου ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών της πόλης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπαίθριων δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων γυμναστικής. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των ηλικιωμένων ατόμων και η ενισχυμένη συνεργασία με τις τοπικές ΜΚΟ εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή.

Άλλες πόλεις που βραβεύτηκαν για το 2017:

Η βορειοδυτική ισπανική πόλη Lugo κέρδισε την ειδική μνεία ως Έξυπνη Πόλη (Smart City) σε αναγνώριση της ολιστικής προσέγγισης της στην αναπηρία, η οποία περιλαμβάνει τον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα σε όλες τις δραστηριότητές της. Το Lugo προωθεί προγράμματα υποστήριξης σταδιοδρομίας και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών κατά το σχεδιασμό πολιτικών προσβασιμότητας. Προσδίδει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων.

Skellefteå (Σουηδία) – Βραβείο για τη Δέσμευση βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή η σουηδική πόλη έλαβε ειδική μνεία για τη δέσμευσή της να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή αναγνώρισε το πολύ υψηλό ποσοστό των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην απασχόληση. Η Skellefteå απασχολεί 20 άτομα με καλή κατανόηση των αναπηριών που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για 700 άτομα με αναπηρίες ετησίως.

Alessandria (Iταλία) – Βραβείο για τη Δέσμευση στη προσβασιμότητα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες της Alessandria αποτελούν παράδειγμα του πόσα πολλά μπορούν να γίνουν με μικρές οικονομικές επενδύσεις, αλλά μεγάλες ιδέες και πλήρη δέσμευση, καθώς η πόλη διατηρεί το θέμα της προσβασιμότητας στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα συνεχιζόμενα επιτεύγματα της Alessandria περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, κοινωνική ένταξη και κατασκευή παιδικών πάρκων χωρίς αποκλεισμούς.

Funchal (Πορτογαλία) – Βραβείο για τη Δέσμευση στη προσβασιμότητα σε ένα δύσκολο γεωγραφικό περιβάλλον. Αυτή η νησιωτική πόλη, παρά το δύσκολο ηφαιστειακό τοπίο, εξασφαλίζει ότι όλες οι παραλίες, τα τουριστικά αξιοθέατα, τα ταξί, τα ξενοδοχεία και οι δημόσιοι χώροι είναι προσβάσιμα έτσι ώστε οι ντόπιοι και οι επισκέπτες με αναπηρία να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άλλους για να απολαύσουν τις διακοπές τους.

Κάθε χρόνο η πόλη που υποβάλλει συμμετοχή πρέπει να παρέχει μια περιγραφή των δράσεων, των πολιτικών και των πρωτοβουλιών στους τέσσερις βασικούς τομείς προσβασιμότητας: – το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους· – τα μέσα μεταφοράς και τις συναφείς υποδομές· – την πληροφόρηση και την επικοινωνία· – τις δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Οι πολιτικές/πρωτοβουλίες του δήμου πρέπει να έχουν εμφανή θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην ποιότητα ζωής στην πόλη γενικότερα και πρέπει να καταδεικνύεται η ενεργός και σαφής εμπλοκή ατόμων με αναπηρία, των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, καθώς και εμπειρογνωμόνων σε θέματα προσβασιμότητας, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατήρηση των δημοτικών πολιτικών και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας. Οι πόλεις που υποβάλλουν συμμετοχή πρέπει επίσης να περιγράψουν πώς ευαισθητοποιούν το κοινό σε θέματα προσβασιμότητας, καθώς και αν και πώς διαδίδουν, ανταλλάζουν και μοιράζονται εμπειρίες και ορθές πρακτικές με άλλες πόλεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

Περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1208&furtherEvents=yes